ประโยค อุทาน ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นด้วย "What"

รวมประโยค "อุทาน" ภาษาอังกฤษ ที่ขึ้นด้วย "What"
What a waste of time!เสียเวลาจัง, เสียเวลาจริง ๆ
ตัวอย่างประโยค: what a waste of time talking to you.
เสียเวลาคุยกับคุณจัง
What an idiot! ช่างโง่อะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค: What an idiot I was to lend her money.
ช่างโง่อะไรอย่างนี้ที่ให้เธอยืมเงิน
What a mess! รกอะไรอย่างนี้
ตัวอย่างประโยค: What a mess Clean it up right now!
รกอะไรอย่างนี้ ทำความสะอาดเดี๋ยวนี้
What a surprise! ช่างน่าประหลาดใจจริง ๆ
ตัวอย่างประโยค: What a surprise to see you here.
ช่างน่าประหลาดใจจริง ๆ ที่ได้พบคุณที่นี่
What a coincidencel! บังเอิญจัง, บังเอิญจริง ๆ
ตัวอย่างประโยค: What a coincidencel! I wasn't expecting to see you here.
บังเอิญจัง ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอคุณที่นี่
What a relief!โล่งอกไปที, ค่อยยังชั่ว
ตัวอย่างประโยค: What a relief! I was so worried about you.
โล่งออกไปที ฉันเป็นห่วงคุณมาก
What a pity! / What a shame!น่าเสียดาย, น่าสงสารจัง
ตัวอย่างประโยค: What a pity that you can't come with us.
เสียเวลาคุยกับคุณจัง

ขอบคุณคำศัพท์จาก: mrsthinglish

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ