ภาษาอังกฤษมีคำไหนบ้างที่ใช้แทน VERY (มาก)

คำที่ใช้แทน VERY(มาก)


Very big ใช้แทนเป็นMassive ใหญ่มาก
They have got a very big /massive house.
พวกเขามีบ้านหลังใหญ่มาก
Very fast
ใช้แทนเป็นQuick เร็วมาก
Tina is very fast / quick learner.
ทีน่าเป็นคนที่เรียนรู้เร็วมาก
Very cuteใช้แทนเป็นAdorable น่ารักมาก
You are very cute / Adorable.
คุณน่ารักมาก
Very hardใช้แทนเป็นDifficult ยากมาก
The exam is very hard / difficult.
ข้อสอบยากมาก
Very hungryใช้แทนเป็นStarving หิวมา
I am very hungry / starving.
ฉันหิวมาก
Very tired ใช้แทนเป็นExhausted เหนื่อยมาก
I feel very tired / exhausted.
ฉันรู้สึกเหนื่อยมาก
Very tastyใช้แทนเป็นDelicious อร่อยมาก
The burger is very tasty / delicious.
เบอร์เกอร์อร่อยมาก
Very goodใช้แทนเป็นExcellent ดีมาก
She is very good / excellent at work.
เธอทำงานเก่งมาก
Very beautifulใช้แทนเป็นGorgeous สวยมาก
She is very beautiful / gorgeous.
เธอสวยมาก
Very smallใช้แทนเป็น
Tiny
เล็กมาก
The baby has a very small / tiny face.
เด็กทารกมีใบหน้าที่เล็กมาก

Very quiet ใช้แทนเป็นSilent เงียบมาก
Very happyใช้แนเป็นEcstatic ใจดีมาก
Very shyใช้แทนเป็น Timid อายมาก
Very scared ใช้แทนเป็นPetrified กลัวมาก
Very sleepyใช้แทนเป็นLethargic ง่วงนอนมาก
Very exciting ใช้แทนเป็นExhilarating ตื่นเต้นมาก
Very cheapใช้แทนเป็น Stingy ถูกมาก
Very rainyใช้แทนเป็น Pouring ฝนตกหนักมาก
Very cuteใช้แทนเป็น Adorable น่ารักมาก
Very lovedใช้แทนเป็นAdored เป็นที่รักมาก
Very poorใช้แทนเป็น Destitute ยากจนมาก
Very cleanใช้แทนเป็น Spotless สะอาดมาก
Very largeใช้แทนเป็น Huge ใหญ่มาก
Very afraid ใช้แทนเป็นFearful กลัวมาก
Very ugly ใช้แทนเป็น Hideous น่าเกลียดมาก

ขอบคุณประโยคตัวอย่างบางส่วนจาก: IG: mrsthinglish

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ