คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ทะเล

เพื่อให้เข้ากับกระแสในโซเชียลช่วงนี้
ก็น่าจะเป็นเรื่อง ทะเล สถานที่ที่เป็นท็อปเทรนในตอนนี้
ที่นั่นก็คือ "ทะเล" (ที่ภูเก็ต)
วันนี้เราเลยมีคำศัพท์และประโยคสั้น ๆ เกี่ยวกับทะเล
การชวนเพื่อนไปเที่ยวทะเลมาฝากกันค่ะ
sea ทะเล
coral ปะการัง
wave คลื่นลมในทะเล
sea level ระดับน้ำทะเล
seaboard ชายทะเล, ที่ติดฝั่งทะเล

wind sea คลื่นทะเล
tide น้ำขึ้น-ลง
Island เกาะ
seashell เปลือกหอย
deck chair เก้าอี้ผ้าใบ

coast ชายฝั่ง
sunglasses แว่นกันแดด
bikini บิกินี
swimwear / swimming suit ชุดว่ายน้ำ
sunbathe อาบแดด

lay in the sun. นอนอาบแดด
sunscreen lotion ครีมกันแดด
solarium ห้องอาบแดด


You should go to Phuket and get some sunshine.

คุณควรจะไปภูเก็ต ไปอาบแดดบ้าง

We don't need a suntan.

เราไม่ต้องการอาบแดด

or getting a tan out by the pool with that hot lifeguard. Ohh.

หรือนอนอาบแดด กับไลฟ์การ์ดสุดหล่อ

Let’s go to the beach
ไปทะเลกันเถอะ
Which beach are we going to?
เราจะไปทะเลที่ไหน
I wanted to go to Phuket
ฉันอยากไปภูเก็ต

When are we going to Phuket?

เราจะไปภูเก็ตวันไหนละ

I want to go to Phuket tomorrow.

ฉันต้องการไปภูเก็ตวันพรุ่งนี้เลย

We are flying to Phuket.

เรากำลังบินไปภูเก็ต

Have a good trip.
ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ