การอ่าน วัน เดือน ปี เป็นภาษาพม่า

การอ่าน วัน เดือน ปีในภาษาพม่า
เป็นพื้นฐานอันดับแรกๆที่เราควรรู้
เพราะถ้าเรารู้คำศัพท์เกี่ยวกับการบอกวัน เดือน ปี
และการสนทนาเกี่ยวกับวัน เดือน ปี ภาษาพม่าแล้ว
เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสนทนา
ในชีวิตประจำวันกับคนเมียนมาได้สบายเลยค่ะ
การตั้งชื่อวันในภาษาพม่านั้น
มีพื้นฐานมาจากภาษาบาลีสันสกฤต
คำว่าวันในภาษาพม่า คือ ???”(เนะ)

มีเทคนิคง่ายๆในการสังเกตคือ คำว่าวัน หรือ“???”(เนะ)
จะวางไว้หลังชื่อวันเสมอ เช่น วันจันทร์ ภาษาพม่า
คือ ????????อ่านว่า ตะนีงหล่า เนะ และวันอื่นๆทั้งหมด 7 วัน มีดังนี้


เรารู้จักชื่อวันในภาษาพม่าและวิธีการอ่านแล้ว
ต่อไปเรามาบอกวัน เป็นภาษาพม่าอย่างง่ายๆสั้นๆกันดีกว่า
ก่อนอื่นเรามารู้จักคำศัพท์ที่สำคัญเพิ่มอีกสัก ๓ คำกันค่ะ
เพื่อที่เราจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ นั่นก็คือ คำว่า

ขอบคุณเกร็ดความรู้ดี ๆ จาก เว็บไซต์: www.รับแปลภาษาพม่า.com

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ