คำถามเกี่ยวกับการทำงาน

[if gte mso 10]>[if gte mso 10]>What do you do ?คุณทำงานอะไร

What’s your job / occupation ?คุณทำอาชีพอะไร

Are you a/an……?คุณเป็น.....ใช่ไหม

I’m a/an...ฉันเป็น....

Where do you work ? คุณทำงานที่ไหน

Iwork at ….ฉันทำงานที่

I’m a/an…at…..ฉันเป็น....อยู่ที่......

What company do you work for ? คุณทำงานให้กับบริษัทอะไร


How much is your salary/wage do you get ? เงินเดือนคุณเท่าไหร่


How much salary/wage do you get ? คุณได้เงินเดือนเท่าไหร่


How much is your income per month ? คุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่


How much is your wage per day?คุณได้ค่าจ้างวันละเท่าไหร่


What kind of company do you work for? คุณทำงานให้กับบริษัทประเภทไหน


What kind of companies did you apply to? คุณสมัครงานกับบริษัทอะไร


What do you like about your job? คุณชอบอะไรในงานที่ทำอยู่


What if you get a job far away from home? แล้วถ้าคุณได้งานที่อยู่ไกลบ้านล่ะ


What do you want to be (in the future )? คุณอยากเป็นอะไร (ในอนาคต)


I wish to bea/an…ฉันอยากเป็น.....

ขอบคุณความรู้ดีๆ จาก
[if gte mso 10]>

http://engenjoy.blogspot.com/2014/03/work.html
[if gte mso 10]>


สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ