ประโยคที่เกี่ยวกับการไว้ทุกข์ (พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

The world's longest-reigning/serving monarch.กษัตริย์ที่ครองราชย์นานที่สุดในโลก be seen as a stabilizing figure. เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
pass away เสด็จสวรรคต
The flags would be flown half-mast. ลดธงลงครึ่งเสา
All "festivities" must be toned down for a month. งด/ลด งานรื่นเริงเป็นเวลา 1 เดือน
Royal bathing ceremony. พระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพ
The procession of His Majesty The King's body. ขบวนอัญเชิญพระบรมศพ
royal laws กฏมณเฑียรบาล
ascend to the throne ขึ้นครองราชย์
heir to the throne องค์รัชทายาทผู้สืบทอดบัลลังก์
There would be a delay in appointing the new king. เลื่อนการขึ้นครองราชย์
recite prayers สวดมนต์ถวาย
be in immeasurable grief. โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก
mourning period ช่วงเวลาไว้ทุกข์
hold a one-year mourning period ให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปี
The Royal Household Bureau สำนักพระราชวัง
The Royal Palace พระบรมมหาราชวัง-
The palace's announcement แถลงการณ์สำนักพระราชวัง
The official proclamation การแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ
wear black in mourning สวมเสื้อผ้าสีดำเพื่อไว้ทุกข์
wear sombre and respectful clothing สวมเสื้อผ้าสีเข้มและเหมาะสม
ขอบคุณบทความดีดีจาก https://www.facebook.com/XChangeEnglish/?pnref=story

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ