ประโยคเล็กๆน้อยๆ ที่ขึ้นต้นด้วย ตัว " D "

[if gte mso 10]>

1. Damn it / Darn it ให้ตายสิ / บ้าเอ๊ย

2. Didn’t you go yesterday? เมื่อวานคูณไปไใาใช่เหรอ

3. Done? เสร็จหรือยัง

4. Down it. หมดแก้ว

5. Dream of me, won’t you sweet heart. ฝันถึงฉันด้วยนะที่รัก

6. Did you get my letter? คุณได้รับจดหมายฉันไหม?

7. Did you take your medicine yet? คุณทานยาของคุณแล้วหรือยัง

8. Do you feel any better? คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยัง

9. Do you have a boyfriend? คุณมีแฟนหนุ่มไหม

10. Do you have a girlfriend? คุณมีแฟนสาวไหม

11. Do you have a problem? คุณมีปัญหาไหม

12. Does anyone here speak English? มีใครที่นี่พูดภาษาอังกฤษได้บ้าง

13. Does he like the school? เขาชอบโรงเรียนไหม

14. Don’t do that. อย่าทำอย่างนั้น

15. Don’t worry ไม่ต้องเป็นห่วง / ไม่ต้องกังวล

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ