คำศํพท์เกี่ยวกับทหาร เป็นภาษาอังกฤษ (Vocabulary of military)

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทหาร (Vocabulary of military)

 1. War สงคราม
 2. Army กองทัพ
 3. Air Force กองทัพอากาศ
 4. Warfare การทำสงคราม,ความขัดแย้ง
 5. Air strike การโจมตีทางอากาศ
 6. Association การรวมกัน
 7. Attack การจู่โจม
 8. Battle การต่อสู้
 9. Pilot นักบิน
 10. Navy กองทัพเรือ
 11. Missile ขีปนาวุธ
 12. bomb ระเบิด
 13. Gun ปืน
 14. Bullet กระสุนปืน
 15. Grenade ลูกระเบิด
 16. Helmet หมวกเหล็ก
 17. Bomb ระเบิด
 18. Fighter Jet เครื่องบินรบ
 19. Shoot ยิง
 20. Captivity การถูกกักขัง
 21. Commander ผู้บังคับบัญชา
 22. Cover คุ้มกัน,ปกป้อง
 23. Declare ออกคำสั่ง,ประกาศ
 24. Aircraft carrier เรือบรรทุกเครื่องบิน
 25. Tank รถถัง
 26. Submarine เรือดำน้ำ
 27. Soldier ทหาร
 28. Officer เจ้าหน้าที่
 29. Air craft carrier เรือบรรทุกเครื่องบิน
 30. Ammunition กระสุน
 31. Defense การป้องกัน
 32. Destruction การทำลาย
 33. Fighter-bomber เครื่องบินทิ้งระเบิด
 34. Gas mask หน้ากากแกส
 35. Prisoner นักโทษ
 36. Withdraw ถอนกำลังทหาร,ถอนคำพูด,เก็บคืน
 37. Weapon อาวุธ
 38. Execute ประหารชีวิต
 39. Famine ภาวะข้าวยากหมากแพง
 40. Train อบรม,เตรียมตัว,ฝึก


สั่งงานแปล

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ