ความแตกต่าง sometime, some time และ sometimes

วันนี้มานำเสนอคำที่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องได้แต่กลับเป็นเรื่องได้ค่ะ..คำว่า sometime , some time และ sometimes รู้กันไหมคะ..คำเหล่านี้มีความหมายแตกต่างกันนะคะ 1. sometime (ไม่มี s ลงท้าย) หมายถึง วันหนึ่งในอนาคต หรือสักวันหนึ่งที่คาดคิดไว้.. เช่น I will travel around the world sometime. วันหนึ่งฉันจะไปเที่ยวรอบโลก 2. some time (..เขียนคำสองคำแยกกัน) หมายถึง ช่วงเวลาหนึ่ง หรือจำนวนเวลาปริมานหนึ่ง ซึ่งตามปกติแล้ว คำว่า"some" แปลว่า "บ้าง" ส่วนคำว่า "time" แปลว่า "เวลา" เมื่อนำมารวมกัน..จึงมีความหมายว่า "เวลาจำนวนหนึ่ง" ตัวอย่างเช่น I like spending some time on exercising. ฉัรใช้เวลาส่วนหนึ่งในการออกกำลังกาย 3.คำว่า "sometimes" เป็นคำที่มี (มี s ลงท้าย) มีความหมาย..หมายถึง "บางครั้ง บางคราว" เช่น I go to visit my friends sometimes. ผมไปแวะเยี่ยมเยียนเพื่อนๆบางครั้งบางคราว