แผ่นดินไหว คำศัพท์เเละประโยคเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเป็นภาษาญี่ปุ่น ( แผ่นดินไหวภาษาญี่ปุ่น )

แผ่นดินไหว 地震
เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือการเขย่าของพื้นผิวโลก
เพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุล ซึ่งแผ่นดินไหวสามารถก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง
ที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิต ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ
地震は、地表の振動または揺れによって引き起こされた地上振動です。
バランスの取れた状態になるために調整することです、地震は国と住宅、生物に対して破壊
と災害をもたらすことが出来ます、地震発生の原因は主に自然現象により引き起こされます。

โดยแผ่นดินไหวบางลักษณะสามารถเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้
แต่มีความรุนแรงน้อยกว่าที่เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ
นักธรณีวิทยาประมาณกันว่าในวันหนึ่ง ๆ จะเกิดแผ่นดินไหวประมาณ 1,000 ครั้ง
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแผ่นดินไหวที่มีการสั่นสะเทือนเพียงเบา ๆ เท่านั้น คนทั่วไปจะไม่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือน
一部の地震は、人為的活動により引き起こされる場合もあります。
しかし、強度は自然現象よりは軽いです。
地質学者は、一日中に約1,000回の地震が発生すると推定しています。
ほとんどの地震はごくわずかな振動であり、普通の人は振動を感じません。

地震 
จิซิน
แผ่นดินไหว
振動
ซินโต
การสั่นไหว

地面が従って振動する

ชิเมน งะ ซิทะงะเดะ ซินโตสุรุ
แผ่นดินไหวตาม 
地震帯
จิซินไท
เขตแผ่นดินไหว
大津波
ออ ทสึนามิ
คลื่นยักษ์สึนามิ 
暗流
อันเลิว
คลื่นใต้น้ำ
洪水
โคสุย
น้ำท่วม 
地すべり 
จิสุเบริ
แผ่นดินถล่ม
土砂災害
โตะเสีย ซัยไก
โคลนถล่ม 
被災者
ฮิไกชะ
ผู้ประสบภัย
難民
นันมิน
ผู้ลี้ภัย
運が悪い人
อุนงะ วารุย ฮิโด
ผู้เคราะห์ร้าย
破壊
ฮะไค
การทำลาย
移住いじゅう
อิจู
การอพยพ

影響を受ける人

เอเคียว โอะ อุเคะรุฮิโดะ
ผู้ได้รับผลกระทบ

被災地

ฮิซัยชิ
เขตประสบภัยพิบัติ

地震発生のリスクがある場所

จิซิน ฮะเซ โนะ ริสุคุ งะ อะรุ บะโซ
สถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหว
災害による危険
ซัยไก นิ โยรุ คิเคน
อันตรายจากภัยพิบัติ

地震は何ですか
จิซิน วะ นัน เดะสึ กะ
แผ่นดินไหวคืออะไร
地震の原因はなんですか
จิซิน โนะ เกนอิน วะ นัน เดสึ กะ
แผ่นดินไหวเกิดจากสาเหตุใด

地震はどれほど危険ですか

จิซิน วะ โตะเระ โฮโตะ คิเคน เดสึ กะ
แผ่นดินไหวมีความอันตรายแค่ไหน

地震はどれくらい強いですか
จิซิน วะ โตะเระ คุรัย ชึโยะอิ เดสึ กะ
แผ่นดินไหวมีความรุ่นแรงมากแค่ไหน
私たちはどんな方法で地震を対応しますか
วะตะชิตะชิ วะ ดงนะ โฮโฮเดะ จิซิน โอะ ทัยโอ ซิมัส กะ
เรามีวิธีรับมือกับแผ่นดินไหวอย่างไร
地震はいつ発生しますか
จิซิน วะ อิชึ ฮะเซ ซิมัส กะ
แผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นเมื่อใด

私たちはどうやって地震が発生することを知りますか

วะตะชิตะชิ วะ โดยัดเดะ จิซิน งะ ฮะเซ สุรุโคะโดะ โอะ ชิริมัส กะ
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดแผ่นดินไหว

地震が発生した後に他の何かが起こりますか
จิซิน งะ ฮะเซ ซิตะโกนิ โฮคะ โนะ นันนิ งะ โอะโคะริ มัส กะ?
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวจะมีเหตุการณ์อื่น ๆ ตามมาหรือไม่
地震はいつもどこの国で発生しますか
จิซิน วะ อิชึโมะ โดโคะโนะ คุนิเดะ ฮะเซ ซิมัส กะ
แผ่นดินไหวมักจะเกิดขึ้นในประเทศไหนบ้าง

もし地震が発生したら、どうすればいいですか?

โมะซิ จิซิน งะ ฮะเซ ซิทะระ โดสุเระบะ อีเดส กะ
หากเกิดแผ่นดินไหวจะปฏิบัติตัวอย่างไร
なぜこの地球で地震が起こるのですか?
นะเซะ โคะโนะ ชิคิวเดะ จิซิน งะ โอะโคะรุโนะ เดส กะ
ทำไมแผ่นดินไหวต้องเกิดขึ้นกับโลกใบนี้

Cr. www.pasa24.com


สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ