วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย เป็นภาษาญี่ปุ่น 水害時の安全な15方法の心掛け

วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย
水害時の安全な15方法の心掛け


1. หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำในที่น้ำท่วม ห้ามเข้าใกล้เสาไฟฟ้า เพราะอาจเกิดไฟฟ้าดูด
感電の恐れがあるため、洪水している場所は必ず電柱に近づけないこと。

2. ห้ามอยู่ใกล้ทางน้ำไหลหรือร่องน้ำ เพราะอาจเกิดดินถล่ม

土壌が崩れる恐れがあるため、側溝や水流に近づけないこと。

3. ควรย้ายปลั๊กไฟ และสวิตซ์ไฟ ให้อยู่สูงกว่าระดับน้ำท่วม

コンセントの高さを洪水の水位より高くすること。

4. ตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด

感電を予防するために、住宅の全ての電源を遮断すること。

5. หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ จับปลาในบริเวณที่น้ำท่วมขังหรือทางน้ำไหลผ่าน เพราะกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากอาจพัดจมน้ำได้

溺れる恐れがあるため、水溜りや水流の強いところで水泳したり、魚類捕獲したりしないこと。

6. บ้านที่มีเด็กเล็กควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ปล่อยให้บุตรหลานไปเล่นน้ำอย่างเด็ดขาด

乳幼児がいる家族は、特に注意を払って子供達をきちんと見張って水で遊ばせないこと。

7. ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง ที่อาจหนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ในบ้านเรือน

水害から避難している毒を持っている爬虫類のヘビ、ムカデ、サソリなどを注意すること。

8. จัดเก็บข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์ภายในบ้านให้เป็นระเบียบ เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษแอบอาศัยอยู่ภายในบ้าน

毒を持っている危険な動物が家の中に侵害しないように、きちんと清潔さを守ること。

9. ควรระมัดระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดในช่วงน้ำท่วม เช่น โรคฉี่หนู อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ โรคตับอักเสบ ตาแดง และไข้เลือดออก เป็นต้น

水害時によく流行っている感染病のレプトスピラ症、コレラ、腸チフス、肝炎、結膜炎、デング熱などを注意すること。

10. ควรบริโภคน้ำสะอาดและรับประทานอาหารที่สุกและสดใหม่

キレイな飲用水と新鮮で出来立ての料理を摂取すること。

11. หากต้องเดินลุยน้ำให้สวมใส่รองเท้าบู๊ททุกครั้ง เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและวัสดุที่มีคมที่อยู่ภายในน้ำ

止むを得ず水中を歩く場合は、危険な動物や尖った物に刺されないように必ずブーツを履くこと。

12. กรณีที่ต้องเดินลุยน้ำตอนกลางคืน ควรพกไฟฉายติดตัว

やむを得ず夜に水中を歩く場合は、必ず懐中電灯を身に付けること。

13. ห้ามเดินตามความเคยชินอย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายได้โดยไม่รู้ตัว

知らない内に危険が迫ってくる恐れがあるために、慣れたままで不注意しながら歩かないこと。

14. ควรดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้สะอาดอยู่เสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดเวลาจะช่วยป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและโรคระบาดต่าง ๆ

常に住宅の周辺環境をキレイにして健康大事や体温を暖かくして病原菌や感染病を予防すること。

15. ควรเพิ่มความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ห้ามยืนในน้ำและใช้มือจับสายไฟอย่างเด็ดขาด เพราะอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรได้

短絡で感電死の危険性に至るために、全種類の電子機器の取扱をもっと注意して、水中を立ちながら電線に触れないこと。

หากไม่มีความรู้ในการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้าห้ามใช้อย่างเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายได้

危険のために電子機器の取扱方法や修理方法が分からない場合、必ず使わないこと。

หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรตั้งสติให้มั่น อย่าตื่นตระหนก ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด สังเกตสัญญาณเตือนภัย สังเกตุขีดบอกระดับน้ำ

非常事態は慌てず集中して、徹底的に政府機関のルールを守ること。水害報知や水位目盛りをよく注目すること。

หากมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามเส้นทางที่กำหนดในทันที

長い時間に大雨で運河の水位が急に上がる場合、直ちに決められたルートに従って避難すること。