ขั้นตอนการทำอาหาร ภาษาอังกฤษ


ขั้นตอนการทำอาหาร ภาษาอังกฤษ
เคยเป็นไหมคะ เวลาที่กำลังทำอาหารแต่อยากบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เช่น ขั้นตอนนี้เรากำลังคนหรือผสมทุอย่างให้เข้ากันนะ แต่หารู้ไม่ คำง่าย ๆ เช่น เท ผสม ต้ม ทอด มันเป็นคำสั้น ๆ นะคะ แต่เราไม่รู้คำศัพท์เหล่านี้เลย
วันนี้ได้รวมมาไว้ให้แล้วค่ะ ลองอ่านและฝึกนำไปใช้ได้กันได้เลย


Pour (พอร์) เท, ริน
Squeeze (สควีซ) บีบ, คั้น
Blend (เบล็นด) ผสม
Stir (สเทอร์) กวน
Slice (สไลส) เฉือน
Chop (ชอพ) สับ, หั่น
Bake (เบค) อบ
Grill (กริล) ย่าง
Boil (บอยล) ต้ม
Fry (ฟราย) ทอด


First = ลำดับแรก
Next = ขั้นตอนถัดไป
Then = แล้ว
After that = หลังจากนั้น
Finally = ขั้นตอนสุดท้าย

Taste(เทสท์) รสชาติ
Baking(เบคคิ่ง) การอบ
Crush (ครัช) บดละเอียด
Cut (คัท) ตัด
Dip(ดิบ) จุ่ม
Drain (เดรน) ระบายออก
Garnish (การ์นิช) ประดับ
Grate (เกรท) บดขยี้
Heat (ฮีท) ความร้อน
Layer (เลเออะ) แบ่งเป็นชั้นๆ
Mash (แมช) ป่น
Melt (เมลท์) ละลาย
Mix(มิกซ์) ผสม
Scramble(สแครมเบิล) กวน
Simmer(ซิมเมอร์) ตุ๋น
Slice (สไลซ์) ตัดเป็นแผ่นบาง
Spread (สเพรด) ทำให้กระจาย
Sprinkle (สพริงเคิล) โปรย
Taste(เทสท์) รสชาติ

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ