คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไปรษณีย์


ไปรษณีย์ เป็นคำที่มีความหมายได้หลายอย่าง อาจหมายถึง จดหมาย (mail)
บริการรับส่งจดหมายและพัสดุภัณฑ์ (postal service) รวมทั้งเป็นคำเรียกย่อ ๆ ของ ที่ทำการไปรษณีย์
บริการไปรษณีย์ คือ บริการขนส่งข่าวสารและสิ่งของต่างๆ ทางไปรษณีย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ บริการรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร สิ่งตีพิมพ์ พัสดุไปรษณีย์ ซึ่งแยกบริการไว้หลายระดับและคิดค่าบริการแตกต่างกัน เช่น ไปรษณีย์ธรรมดา, ไปรษณีย์ด่วน ถึงที่หมายเร็วขึ้น, ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express Mail Service, EMS) ถึงที่หมายเร็วและมีการบันทึกขั้นตอนต่าง ๆ จากต้นทางจนถึงผู้รับ ป้องกันไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย, ไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered mail) มีการบันทึกป้องกันไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย, ไปรษณีย์รับประกัน มีการรับประกันและจ่ายเงินชดเชยกรณีที่ไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย, ไปรษณีย์ตอบรับ เมื่อจดหมายถึงผู้รับ ไปรษณีย์ปลายทางจะส่งใบเซ็นรับย้อนกลับไปยังผู้ส่ง และพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทา เป็นต้น.
ถ้าอย่างนั้น วันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไปรษณีย์กันค่ะ
เชื่อว่าทุกคนในยุคปัจจุบันนี้ต้องได้ใช้กันอย่างแน่นอน
ลองอ่าน ลองออกเสียงและนำไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ
Post office
ที่ทำการไปรษณีย์
Mail bag ถุงไปรษณีย์
Scale ตาชั่ง
Paper กระดาษ
Package พัสดุ
Letter จดหมาย
Postcard ไปรษณียบัตร
Zip code รหัสไปรษณีย์
Stamp แสตมป์
Postage ค่าส่ง
Tape สก็อตเทป
Box กล่อง
Pen ปากกา
Receiver ผู้รับ
Address ที่อยู่
Registered mail จดหมายลงทะเบียน
Express mail จดหมายด่วนพิเศษ
Standard mail จดหมายธรรมดา
Electronic mail (email)
จดหมายอิเล็กทรอนิค(อีเมล)
Voice mail
ไปรษณีย์เสียง
Spam mail / Junk mail
จดหมายขยะ
Local mail
จดหมายในประเทศ
Foreign mail
จดหมายต่างประเทศ
Post card
ไปรษณียบัตร
Bubble wrap
แผ่นกันกระแทก
New year card
ส.ค.ส
Postal order
เช็คไปรษณีย์
Money order
ธนาณัติ
Package
พัสดุ / หีบห่อ /ซอง /กล่อง
Postage
ค่าส่งไปรษณีย์
Postmaster
นายไปรษณีย์
Post
ส่งไปรษณีย์ /จดหมาย
Customs declaration
ใบแจ้งนำเข้า
Express mail
จดหมายด่วนพิเศษ
I would like to send this to England.
ฉันอยากส่งอันนี้ไปอังกฤษ
How much would it cost to send this to Canada?
ส่งอันนี้ไปแคนาดาราคาเท่าไหร่
I would like to use express mail service.
ฉันอยากส่งแบบด่วนพิเศษ

I would like to use regular mail service.

ฉันอยากส่งแบบธรรมดา
How long will it take for the parcel to arrive?
ใช้เวลาส่งนานเท่าไหร่
I would like to buy insurance for this package.
ฉันอยากส่งแบบลงทะเบียน
I would like to send this by air mail.
ฉันอยากส่งไปรษณีย์อากาศ
I would like to send this by sea mail.
ฉันอยากส่งไปรษณีย์ทะเล
I would like to send a money wire transfer.
ฉันจะโอนเงินทางไปรษณีย์
I would like to cash a traveler's check.
ฉันอยากขึ้นเงินเช็กเดินทาง

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ