คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนเป็นภาษาจีน(พร้อมคำอ่าน)
โรงเรียน คือ สถานที่สำหรับฝึกสอนนักเรียนภายใต้การดูแลของครูหรืออาจารย์ หลายประเทศมีระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาภาคบังคับ ในระบบการเรียนนี้ นักเรียนจะผ่านโรงเรียนตามลำดับ ชื่อของโรงเรียนอาจแตกต่างไปตามภาษาและประเทศ แต่โดยหลักจะมีโรงเรียนประถมสำหรับเด็กเล็กและโรงเรียนมัธยมสำหรับเด็กโตที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับประถมมาแล้ว
วันนี้เรารวมคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนเป็นภาษาจีน พร้อมคำอ่าน มาฝากทุกคนด้วยค่ะ น้อง ๆ สามารถฝึกอ่าน ฝึกเขียน ฝึกออกเสียงภาษาจีนและนำไปรับใช้ได้เลยนะคะ

โรงเรียน
学校( เสียเซี่ยว )
รถโรงเรียน
校车(เซี่ยวเชอ)
ครู
老师(เหล่าซือ)
นักเรียน
学生
(เจียเจิง)
ห้องเรียน
教室(เจี้ยวซื่อ)
เข้าเรียน
上课
(ซ่างเค่อ)
เลิกเรียน
下课(เซี่ยเค่อ)
กระเป๋านักเรียน
书包
(ชูเปา)
การบ้าน
作业(จั้วเย่)
ตารางเรียน
课表
(เค่อเป่ยว)
ตำราเรียน
教科书(เจี้ยวเคอชู)
ชั้นประถม
小学
(เสี่ยวเสวีย)
มัธยมต้น
初中(ชูจง)
มัธยมปลาย
高中
(เกาจง)
เสาธง
旗杆(ฉีกาน)
เก้าอี้
椅子
(ยีจือ)
ดินสอ
铅笔(เชียนปี่)
ปากกา
(ปี่)
ยางลบ
橡皮擦(เซี่ยงผีชา)
ไม้บรรทัด
尺子
(สื่อเจอ)
สมุดบันทึก
笔记本(ปี่จี้เปิ่น)
หนังสือเรียน
课本
(เค่อเปิ่น)
สนามฟุตบอล
足球场(จู๋ฉิวฉั่ง)
โรงอาหาร
食堂
(สือถาง)
อาคารเรียน
教学楼(เจี้ยวเจียเหลา)
ชอล์ค
粉笔 (เฝิ่นปี่)
กระดานดํา
黑板(เฮยป่าน)
แปรงลบกระดานดํา
黑板檫
(เฮยป่านชา)
กล่องใส่ดินสอ
铅笔盒(เชียนปี่เหอ)
กระดาษ
(จื่อ)
โรงอาหาร
食堂(สือถาง)
สหกรณ์
合作社
(เหอจั้วเช่อ)
ห้องครูใหญ่
校长室(เซี่ยวจ่างจื่อ)
ห้องประชุม
会议室
(ฮุ่ยอี้จื่อ)
ห้องสมุด
图书馆(ทู๋ชูกว่าน)
สนามเด็กเล่น
儿童游乐场
(เอ๋อร์ถงโหยวเล่อฉั่ง)
ประวัติการศึกษา
学历(เสียลี่)
พจนานุกรม
词典 (ฉือเตี่ยน)
หลักสูตร
课程(เค่อเฉิง)
สาขาวิชา / วิชา
学科(เสียเคอ)

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ