ฉันเหนื่อย เป็นภาษาอังกฤษ จะพูดประโยคไหนได้บ้าง นอกจากคำว่า I'm tired.

Other ways to say... หลากหลายวิธีในการพูดว่า I'm tired-ฉันเหนื่อย

เมื่อเรามีความรู้สึกเพลีย เหนื่อย เหนื่อยล้า อ่อนแรง รู้สึกเหมือนโดนดูดพลังงานออกไปจากร่างกายเและต้องการบอกคนรอบข้าง นอกจากคำว่าเหนื่อย I'm tired แล้ว จะพูดประโยคอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษแบบไหนได้บ้าง วันนี้เราได้นำประโยคเหนื่อย ๆ เพลีย ๆ มากฝากกันค่ะ สามารถเลือกนำไปใช้ได้เลยนะคะ


I'm so tired. I'm too tired
ฉันเหนื่อยมาก / ฉันเหนื่อยเหลือเกิน

I'm so tired and to stop.
ฉันเหนื่อยเหลือเกินและต้องการหยุดแล้ว
I'm pooped ฉันหมดแรง
I can't walk any further. ฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้ว
I'm pooped. ฉันเหนื่อยจนหมดแรง
I'm dead tired.
ฉันเหนื่อยแทบตาย

I'm dead tired. ฉันเหนื่อยแทบตาย
I can't keep my eyes open. ฉันลืมตาไม่ไหวแล้ว
I'm beat
ฉันเหนื่อยล้าเหลือเกิน
ฉันเพลียมาก (หมดแรงไม่สามารถทำอะไรต่อได้แล้ว)
I'm beat. I'm going to bed.
ฉันเหนื่อยล้าเหลือเกิน ฉันกำลังจะไปนอนแล้ว
I'm spent
ฉันหมดแรง (ใช้พลังงานจนหมด)

I have worked hard all day. I'm spent.
ฉันทำงานหนักมาตลอดทั้งวัน ฉันหมดแรงแล้ว
I'm tired ฉันเหนื่อย
I'm a little tired. ฉันเหนื่อยนิดหน่อย
I'm out of energy ฉันหมดพลัง หมดแรง

I must go to sleep. I'm out of energy.
ฉันต้องไปนอนแล้ว ฉันหมดแรง
I'm worn out ฉันเหนื่อยมาก (ร่างพัง ร่างทรุดโทรม)
I'm worn out with work. ฉันเหนื่อยมากกับการทำงาน
I'm exhausted ฉันโครตเหนื่อย

I'm exhausted. I must get some sleep.
ฉันโคตรเหนื่อยเลย ฉันต้องนอนบ้างแล้ว
I'm sleepy ฉันง่วงนอน

I've been up since two in the morning. I'm sleepy.
ฉันตื่นตั้งแต่ตีสองแล้ว ฉันง่วงนอน
I’m exhausted. เหนื่อยหมดแรง
I’m fatigued.-เหนื่อยมาก ๆ
I’m a dead-tired. เหนื่อยเจียนตาย
I’m a dog tired. เหนื่อยหอบแฮก ๆ
I’m flat out tired. เหนื่อยจนร่างพังไปหมด
I’m shattered.
เหนื่อยจนเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยง ๆ
I’m drained.
เหนื่อยเหมือนถูกสูบพลังงานไปหมด
I’m tired to the bone.
เหนื่อยจนเข้ากระดูกไปละเนี่ย
I’m dead on my feet.
เหนื่อยจนขาเท้าล้าไปหมดแล้ว
I’m wrecked.
เหนื่อยแบบร่างพัง แตกหักเหมือนเรือพัง

ขอบคุณประโยคคำศัพท์จาก: mrsthinglish และ trueplookpanya. com

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ