อย่าเครียดไปเลย เเค่ขำๆ

Just joking! เเค่เรื่องตลกน่ะ!
Don't take it seriously. อย่าซีเรียส
Just teaning you! ฉันเเค่หยอกเล่น!
I am just pulling your leg. ฉันเเค่แกล้งคุณ
I am just fooling around. ฉันเเค่หลอก
Just trying to take the Mickey. ฉันเเค่ล้อเล่น
It was only a joke. เเค่ขำๆ
I'm just having a laugh. ขำๆน่า
I was playing around. เเค่หยอกเล่น
by @TOPICANATIVE