คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธนาคาร Bank

ธนาคาร คือ สถาบันการเงินที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อ หรือคำแสดงชื่อนำหน้าว่าธนาคาร ให้บริการเกี่ยวกับการฝากเงิน ถอนเงินสินเชื่อ บัตรเครดิต เป็นต้น.

แล้วคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธนาคารล่ะ มีคำว่าอะไรบ้าง?

ไปอ่านกันเลย...


 1. bank(แบงค์) ธนาคาร
 2. world Bank(เวิลด์ แบงค์) ธนาคารโลก
 3. bank fee (แบงค์ ฟี) ค่าธรรมเนียมธนาคาร
 4. current account(คอเรินท์ อะเคานท์) – บัญชีกระแสรายวัน
 5. bond (บอน) พันธบัตร
 6. pay in(เพ อิน) จ่ายเงิน
 7. banking (แบงคิ่ง) การธนาคาร
 8. depositor(ดีพอสิเทอะ) ผู้ฝากเงิน
 9. deposit slip(ดีพอสิท สลีบ) ใบฝากเงิน
 10. branch(บรานซ์) สาขา
 11. cash (แคช) เงินสด
 12. account name (อะเคานท์ เนม) ชื่อบัญชี
 13. account number (อะเคานท์ นัมเบอ) – หมายเลขบัญชี
 14. ATM card(เอทีเอ็ม คาร์ด) – บัตรเอทีเอ็ม
 15. banknote(แบงค์โน๊ท) ธนบัตร
 16. cash card (แคช คาร์ด) บัตรเงินสด
 17. change (เชนจ์) เงินทอน
 18. credit bureau (เครดิท บูโร) ศูนย์ข้อมูลเครดิต
 19. repayment (รีเพย์เมิ่น) การชำระหนี้
 20. reserve (รีเซิร์ฟ) เงินสำรอง
 21. tariff (ทาริฟ) ค่าธรรมเนียม
 22. tax (แทคซ์) ภาษี
 23. transfer (แทรนส์เฟอะ) การโอน
 24. value (แวลลิว) ราคา
 25. withdraw(วิธดรอ) ถอนเงิน
 26. teller (เทลเล่อ) เครื่องฝากถอนเงิน
 27. withdrawal slip (วิธดรอเอิ่ล สลิบ) ใบถอนเงิน
 28. saving account (เซฟวิ่ง อะเคานท์) บัญชีออมทรัพย์
 29. premium (พรีเมี่ยม) เบี้ยประกันภัย
 30. internet banking(อินเทอะเนท แบงคิ่ง) ธนาคารออนไลน์
 31. merchant banking(เมอะเชินท์ แบงคิ่ง) ธนาคารเพื่อธุรกิจใหญ่
 32. credit card (เครดิท คาร์ด) บัตรเครดิต
 33. customer (คัสเทิมเมอะ) ลูกค้า
 34. dabit card(เดบิท คาร์ด) บัตรเดบิต
 35. debt (เดท) หนี้สิน
 36. debtor (เดทเทอะ) ลูกหนี้
 37. charge(ชาร์จ) ค่าธรรมเนียม
 38. consultant (คอนซัลเทิ่น) ผู้ให้คำปรึกษา
 39. counter (เคาร์เทอะ) เคาน์เตอร์
 40. deposit (ดีพอสิท) เงินฝาก
 41. dividend(ดีวิเดิ่น) เงินปันผล
 42. donation (โดเนเชิ่น) การบริจาค
 43. drawer(ดรอเอ่อ) ผู้ถอนเงิน
 44. exchange (เอคเชนจ์) – การแลกเปลี่ยนเงินตรา
 45. investor (อินเวสเท่อะ) นักลงทุน
 46. expense(เอคเพนซ์) ค่าใช้จ่าย
 47. fixed deposit (ฟิคซ์ท ดีพอสิท) เงินฝากประจำ
 48. foreign (ฟอเริน เคอเริ่นซี) เงินตราต่างประเทศ
 49. fund (ฟันด์) กองทุน
 50. home loan (โฮม โลน) – สินเชื่อบ้านและที่อยู่
 51. interest(อินเทอเรสท์) ดอกเบี้ย
 52. interest rate (อินเทอเรสท์ เรท) อัตราดอกเบี้ย
 53. exchange rate(เอคเชน เรท) อัตราแลกเปลี่ยน
 54. investment (อินเวสเมิ่นท) การลงทุน
 55. loan (โลน) เงินกู้
 56. money (มันนี่) เงิน
 57. passbook(พาสบุค) สมุดบัญชี
 58. PIN number (พิน นัมเบอะ) รหัสเอทีเอ็ม
 59. queueing machine (คิวอิ่ง มะชีน) เครื่องกดบัตรคิว
 60. queue(คิว) เข้าแถว

สั่งงานแปล

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ