ประโยคสั้นๆ สำหรับใช้เวลาเเจ้งความกับตำรวจ

1. Police Station สถานีตำรวจ
2. Police man ตำรวจ
3. I've been mugged. ฉันโดนปล้น
4. I've been in a car accident. ฉัน รถชน
5. Someone has broken into my hotel room. มีคนบุกรุกเข้าไปในห้องพักผม/ดิฉัน
6. I want to report a crime. ฉันต้องการแจ้งความ
7. Can I have an interpreter? ฉัน ต้องการล่าม
8. I've lost my ....... ฉันทำ........ หาย
9. Someone has stolen my .......... มีคนขโมย...........ของผม/ดิฉัน ไป
10. I have left my ....... in a taxi. ฉัน ลืม........ไว้ในรถแท๊กซี่

ขอบคุณข้อความดีๆจาก : http://thai.langhub.com/th-en/intermediate-english/512

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ