คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ Merry Christmas 2020

คริสต์มาส (Christmas หมายถึง พิธีมิสซาของพระคริสต์ ) หรือ วันสมโภชพระคริสตสมภพ (Feast of the Nativity) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู เป็นวันหยุดทางศาสนาและวัฒนธรรม
ประชากรหลายพันล้านคนทั่วโลกจัดการเฉลิมฉลองในวันที่ 25 ธันวาคม วันดังกล่าวเน้นปีพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชนเป็นสำคัญ วันคริสต์มาสเป็นวันปิดเทศกาลเตรียมการรับเสด็จ (Advent) และวันเริ่มต้นเทศกาลพระคริสตสมภพ (Christmastide) สิบสองวัน คริสต์มาสเป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศทั่วโลกและมีผู้ที่ไม่ใช่คริสต์ศาสนิกชนหันมาเฉลิมฉลองกันมากขึ้น
การเฉลิมฉลองคริสต์มาสรอบโลกอาจมีรูปแบบแตกต่างกันชัดเจนมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติ

May your Christmas be joyful.
>> ขอให้คริสต์มาสของคุณเปี่ยมไปด้วยความสุข

Here's wishing you all the joys of the season.

>>ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยความสนุก

Wish you and your family a Merry Christmas!

>>ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาส
May you receive all your hearts desires.
>> ขอให้คุณได้รับทุกอย่างที่หัวใจต้องการ
May the season's joy fill you all the year-round.
>> ขอให้เทศกาลแห่งความสนุกสนานรื่นเริงนี้ทำให้คุณแฮบปี้ไปตลอดปี
Best wishes to all find prosperity in this year’s Christmas Day until New Year.
>> ขออวยพรให้ทุกคนพบกับเจริญรุ่งเรืองในวันคริสต์มาสปีนี้จนถึงปีใหม่

Wish you and your family a Merry Christmas!
>>
อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาส

Season's greetings. Our best to you during the holidays.
>> เทศกาลส่งความสุขนี้ขอส่งความปรารถนาดีจากเราถึงคุณ

Merry Christmas and Happy New Year. Hope the season finds you in good cheer.
>> สุขสันต์วันคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ ขออวยพรให้ท่านได้พบแต่สิ่งที่ดีๆ

Best wishes to all hopes fulfilled with what it thought. On Christmas Day this year.
>> ขออวยพรให้ทุกคนสมหวังกับสิ่งที่คิดไว้ ในวันคริสต์มาสปีนี้

Have a wonderful Christmas and may it be filled with your favorite things.
>> ขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสและให้เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณชื่นชอบ
Wishing you a Merry Christmas and may you have good health.
>> ขออวยพรให้คุณสุขสันต์วันคริสต์มาสและขอให้คุณมีสุขภาพที่ดี

Wishes to have a wonderful Christmas.
>> หวังว่าคุณจะมีคริสต์มาสที่แสนพิเศษ
Wish your Christmas be filled with peace and love.
>> ขอให้คริสต์มาสของคุณเต็มไปด้วยสันติภาพและความรัก

ขอบคุณความหมายคำว่า "คริสต์มาส (Christmas)" จาก https://th.wikipedia.org/

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ