ประโยค สำนวน สนทนาเชิงธุรกิจ เป็นภาษาอังกฤษ

ประโยค สำนวน การใช้สนทนา เชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษ

วันนี้เรามาลองอ่านประโยคภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจซัก 5 ข้อ กันนะคะ

สามารถอ่าน จำ เเละนำไปใช้ได้เลยค่ะ

1. Brainstormเบรนสตอร์ม

คือการช่วยกัน ระดมความคิดเห็นทัศนคติที่มีในด้านการวางแผน
การวางกลยุทธวิธีต่างๆช่วยกัน เพื่อให้มีความคิดเห็นที่หลากหลายมากขึ้น

ตัวอย่างประโยค:

Let’s brainstorm to make our company better.
-----------------------

2. Multi-tasking มัลติ ทาสกิ่ง

คือ การทำงานได้หลากหลายงาน
เช่นการทำรายงาน การทำข้อมูล การเสนอผลงาน การคำนวณตัวเลข เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค:

I cannot go back home now because I need to finish multi-tasking on time first.
-----------------------3. Think outside of the box

หรือ through the wallธิ้งค์ เอ้าท์ไซด์ออฟ เดอะ บ๊อกซ์ หรือ ทรู เดอะ วอล
คือ การคิดนอกกรอบ คิดให้ทะลุเป้า กำแพงที่กั้นไว้

พูดง่ายๆคือการคิดให้เป็น คิดให้มากน่ะค่ะ

ตัวอย่างประโยค:

Try to think outside of the box, there will be a lot of creative things.
-----------------------
3. On the job trainingออน เดอะ จ็อบ เทรนนิ่ง

คือ การปฏิบัติ ลงมือจริง ได้ฝึกฝน ได้ทดลอง
และได้ทำงานไปด้วยในตัว ซึ่งเป็นการดีที่ได้เรียนรู้การทำงานไปด้วย

ตัวอย่างประโยค:

It’s good to do on the job training because we can improve ourselfe.
-----------------------
4. Overloadโอเวอร์โหลด

คือ การทำงานที่มากไป หรือที่งานที่ได้รับมอบหมายงานให้สงให้ทันเวลาตามกำหนดพร้อมๆกันหลายงาน

ตัวอย่างประโยค:

Too many overloaded tasks are not good.
----------------------
5. Overtimeโอเวอร์ทาม

คือ การทำงานล่วงเวลา ซึ่งต้องทำงานนอกเวลาที่กำหนด

ตัวอย่างประโยค:

I have to do overtime for this month according to a lot of new orders.

-----------------------

ขอบคุณเกร็ดความรู้ดี ๆ จาก Pasa24.com

https://www.pasa24.com/?page=language-tips