ปวดหนัก ปวดเบา ต้องการเข้าห้องน้ำ จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร?

ปวดหนัก ปวดเบา ต้องการเข้าห้องน้ำ จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร?

I need to use the bathroom/restroom.
ฉันต้องใช้ห้องน้ำ
I need to go number one.
ปวดเบา (สุภาพ)

I need to go number two.
ปวดหนัก (สุภาพ)
I need to (take a) pee.
ปวดฉี่ (ตรงไปตรงมา ใช้กับเพื่อน)
I need to (take a) poo.
ปวดอึ (ตรงไปตรงมา ใช้กับเพื่อน)
I need to (take a) shit.
ปวดขี้ (ไม่สุภาพและฟังดูน่าเกลียด)
I need to (take a) piss.
ปวดเยี่ยว (ไม่สุภาพ)

ขอบคุณข้อความจาก: FACEBOOK: อาจารย์อดัม