การนับเลขเวียดนาม 1-100 ภาษาเวียดนาม ต้องนับยังไง มาดูกัน

การนับเลข ภาษาเวียดนาม เรียกว่า Số đếm หรือ โฉ เด๋ม ซึ่งเป็นหนึ่งการเรียนรู้เบื้องต้น สำหรับคนที่กำลังศึกษาภาษาเวียดนามค่ะ เหมือนกับที่เราเรียนภาษาไทย ตอนเป็นเด็กเราก็จะได้นับเลขกันใช่ไหมคะ ภาษาเวียดนามก็เช่นกัน บทความนี้เราจึงนำ การนับเลข ซึ่งเป็นเลข 1-100 ภาษาเวียดนาม มาฝากกันค่ะ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการนับเลข

จำนวน หมายถึง ปริมาณในทางคณิตศาสตร์ ที่แสดงให้ทราบว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด เช่น แสดงปริมาณของ คน สัตว์ พืช หรือสิ่งของต่างๆ เป็นต้น
ตัวเลข หมายถึง สัญลักษณ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้เขียนแทนจำนวน ระบบจำนวนที่เรานิยมใช้ คือ ระบบตัวเลขฮินดูอารบิก ซึ่งประกอบด้วย "เลขโดด" สิบตัว ได้แก่ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
เมื่อเขียนตัวเลขเป็นชุดแทนจำนวน เลขโดดแต่ละตัวจะมีค่ามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ของเลขโดดเหล่านั้น จำนวนนับ หมายถึงจำนวนที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1 และเพิ่มขึ้นทีละ 1 เรื่อยๆ ไป ไม่มีที่สิ้นสุด วันนี้เราลองมาอ่านจำนวนหรือ นับเลข ภาษาเวียดนามกันค่ะ มีมาให้ทั้งตัวเลข คำศัพท์และคำอ่านภาษาเวียดนามเลยนะคะ ลองนำไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ

การนับเลข ภาษาเวียดนาม (พร้อมคำอ่าน)

การนับเลข Số đếm (โฉ เด๋ม) เราจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ เพื่อหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะ โดยเริ่มตั้งแต่ 0 ไปจนถึงหลักล้านกันเลย หากพร้อมแล้ว มาดูกันค่ะ

0 (คง) không
1 (โหมด) Một
2 (ฮาย) Hai
3 (บา) Ba
4 (โบ๋น) Bốn
5 (นัม) Năm
6 (เสา) Sáu
7 (ไบ๋) Bảy
8 (ต๋าม) Tám
9 (จิ๋น) Chín
10 (เหมื่อย) Mười
11 (เหมื่อย โหมด) Mười một
12 (เหมื่อย ฮาย) Mười hai
13 (เหมื่อย บา) Mười ba
14 (เหมื่อย โบ๋น) Mười bốn
15 (เหมื่อย ลำ) Mười lăm
16 (เหมื่อย เสา) Mười sáu
17 (เหมื่อย ไบ๋) Mười bảy
18 (เหมื่อย ต๋าม) Mười tám
19 (เหมื่อย จิ๋น) Mười chín
20 (ฮาย เมือย) Hai mươi
21 (ฮาย เมือย มด) Hai mươi mốt
22 (ฮาย เมือย ฮาย) Hai mươi hai
23 (ฮาย เมือย บา) Hai mươi ba
24 (ฮาย เมือย โบ๋น) Hai mươi bốn
25 (ฮาย เมือย นัม) Hai mươi lăm
26 (ฮาย เมือย เสา) Hai mươi sáu
27 (ฮาย เมือย ไบ๋) Hai mươi bảy
28 (ฮาย เมือย ต๋าม) Hai mươi tám
29 (ฮาย เมือย จิ๋น) Hai mươi chín
30 (บา เมือย) Ba mươi
31 (บา เมือย มด) Ba mươi mốt
32 (บา เมือย ฮาย) Ba mươi hai
33 (บา เมือย บา) Ba mươi ba
34 (บา เมือย โบ๋น) Ba mươi bốn
35 (บา เมือย นัม) Ba mươi lăm
36 (บา เมือย เสา) Ba mươi sáu
37 (บา เมือย ไบ๋) Ba mươi bảy
38 (บา เมือย ต๋าม) Ba mươi tám
39 (บา เมือย จิ๋น) Ba mươi chín
40 (โบ๋น เมือย) Bốn mươi
41 (โบ๋น เมือย มด) Bốn mươi mốt
42 (โบ๋น เมือย ฮาย) Bốn mươi hai
43 (โบ๋น เมือย บา) Bốn mươi ba
44 (โบ๋น เมือย โบ๋น) Bốn mươi bốn
45 (โบ๋น เมือย นัม) Bốn mươi lăm
46 (โบ๋น เมือย เสา) Bốn mươi sáu
47 (โบ๋น เมือย ไบ๋) Bốn mươi bảy
48 (โบ๋น เมือย ต๋าม) Bốn mươi tám
49 (โบ๋น เมือย จิ๋น) Bốn mươi chín
50 (นัม เมือย) Năm mươi
51 (นัม เมือย มด) Năm mươi mốt
52 (นัม เมือย ฮาย) Năm mươi hai
53 (นัม เมือย บา) Năm mươi ba
54 (นัม เมือย โบ๋น) Năm mươi bốn
55 (นัม เมือย นัม) Năm mươi lăm
56 (นัม เมือย เสา) Năm mươi sáu
57 (นัม เมือย ไบ๋) Năm mươi bảy
58 (นัม เมือย ต๋าม) Năm mươi tám
59 (นัม เมือย จิ๋น) Năm mươi chín
60 (เสา เมือย) Sáu mươi
61 (เสา เมือย มด) Sáu mươi mốt
62 (เสา เมือย ฮาย) Sáu mươi hai
63 (เสา เมือย บา) Sáu mươi ba
64 (เสา เมือย โบ๋น) Sáu mươi bốn
65 (เสา เมือย นัม) Sáu mươi lăm
66 (เสา เมือย เสา) Sáu mươi sáu
67 (เสา เมือย ไบ๋) Sáu mươi bảy
68 (เสา เมือย ต๋าม) Sáu mươi tám
69 (เสา เมือย จิ๋น) Sáu mươi chín
70 (ไบ๋ เมือย) Bảy mươi
71 (ไบ๋ เมือย มด) Bảy mươi mốt
72 (ไบ๋ เมือย ฮาย) Bảy mươi hai
73 (ไบ๋ เมือย บา) Bảy mươi ba
74 (ไบ๋ เมือย โบ๋น) Bảy mươi bốn
75 (ไบ๋ เมือย นัม) Bảy mươi lăm
76 (ไบ๋ เมือย เสา) Bảy mươi sáu
77 (ไบ๋ เมือย ไบ๋) Bảy mươi bảy
78 (ไบ๋ เมือย ต๋าม) Bảy mươi tám
79 (ไบ๋ เมือย จิ๋น) Bảy mươi chín
80 (ต๋าม เมือย) Tám mươi
81 (ต๋าม เมือย มด) Tám mươi mốt
82 (ต๋าม เมือย ฮาย) Tám mươi hai
83 (ต๋าม เมือย บา) Tám mươi ba
84 (ต๋าม เมือย โบ๋น) Tám mươi bốn
85 (ต๋าม เมือย นัม) Tám mươi lăm
86 (ต๋าม เมือย เสา) Tám mươi sáu
87 (ต๋าม เมือย ไบ๋) Tám mươi bảy
88 (ต๋าม เมือย ต๋าม) Tám mươi tám
89 (ต๋าม เมือย จิ๋น) Tám mươi chín
90 (จิ๋น เมือน) Chín mươi
91 (จิ๋น เมือย มด) Chín mươi mốt
92 (จิ๋น เมือย ฮาย) Chín mươi hai
93 (จิ๋น เมือย บา) Chín mươi ba
94 (จิ๋น เมือย โบ๋น) Chín mươi bốn
95 (จิ๋น เมือย นัม) Chín mươi lăm
96 (จิ๋น เมือย เสา) Chín mươi sáu
97 (จิ๋นย เมือย ไบ๋) Chín mươi bảy
98 (จิ๋น เมือย ต๋าม) Chín mươi tám
99 (จิ๋น เมือย จิ๋น) Chín mươi chín
100 (โหมด จำ) Một tram
1000 (โหมด หงิ่น) Một nghìn
10,000 (เหมื่อย หงิ่น) Mười nghìn
100,000 (โหมด จำ หงิ่น) Một trăm nghìn
1,000,000 (โหมด เจี่ยว) Một triệu


การนับเลข ภาษาเวียดนาม นั้นก็จะคล้ายกับการนับเลขของภาษาอื่นๆ ทั่วไปเลยค่ะ ไม่ได้ยากเลยใช่มั้ยคะ จำตัวเลขหลัก 0-10 ได้ ก็จะสามารถนับเลขอื่นๆ ได้เลย แต่ข้อสังเกตคือ ตัวเลขตั้งแต่ 21 เป็นต้นไป การนับเลขที่ลงท้ายด้วย 1 จะไม่ใช้ 1 (โหมด) Một แต่ละใช้คำว่า mốt (มด) แทนนะคะ เช่น 21 (ฮาย เมือย มด) Hai mươi mốt / 31 (บา เมือย มด) Ba mươi mốt เป็นต้น มาฝึกท่องกันนะคะ
***หากคัดลอกคำศัพท์ของเราไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต Pasa24.com ด้วยนะคะ

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ