คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ น้ำท่วม (น้ำท่วมภาษาอังกฤษ)

คำว่า "น้ำท่วม" ภาษาอังกฤษเขียนยังไง

ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ หลายจังหวัด ต้องเจอกับภัยธรรมชาตินั้นก็คือเหตุการเกิดอุทกภัย เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดฝนตกหนักหรือฝนตกยาวต่อเนื่องเป็นเวลานานและเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์บ้านเราในตอนนี้ เรามีคำศัพท์เกี่ยวกับน้ำท่วมเป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันค่ะ ไปอ่านกันโล้ดด...

What's the weather like?
อากาศเป็นอย่างไร
What a nice day!
อากาศดีอะไรอย่างนี้
What a beautiful day!
ช่างเป็นวันที่สวยงาม
It's not a very nice day.
วันนี้(อากาศ)ไม่ค่อยดีเลย
What a terrible day.
วันนี้(อากาศ)เเย่จังเลย
What miserable weather!
อากาศเเย่จริงๆ!
It's starting to rain.
ฝน(เพิ่ง)เริ่มตก
It's stopped raining.
ฝนหยุดตกเเล้ว
Flood (ฝลัด) น้ำท่วม
Waterway เส้นทางน้ำ
Sandbag กระสอบทราย
Overflow เอ่อล้นออกมา
Prevention การป้องกัน
Flood-wall กำแพงกั้นน้ำ
Damage ความเสียหาย , ทำความเสียหาย
Victim ผู้ประสบภัย , ผู้รับเคราะห์
Life jacket เสื้อชูชีพ
Huge flood น้ำท่วมอย่างหนัก
Serious flood น้ำท่วมอย่างรุนแรง
Great flood น้ำท่วมครั้งใหญ่
Flood damage ความเสียหายจากน้ำท่วม
Rushing torrent กระแสน้ำเชี่ยว
The water level rises ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
The main streets are flooded ถนนหลักถูกน้ำท่วม
The water overflows into my house น้ำทะลักเข้าบ้าน
I wade through water ฉันเดินลุยน้ำ
The road was closed because of the flood ถนนถูกปิดเพราะน้ำท่วม

What's the forecast like?
การพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
It's forecast to rain.
พยากรณ์ว่าฝนจะตก

It's going to freeze tonight.

คืนนี้อากาศจะเย็นจัด
It looks like rain.
ดูเหมือนฝนตก
It looks like it's going to rain.
ดูเหมือนฝนกำลังจะตก
We're expecting a thunderstorm.
เราคาดว่าจะมีพายุฝน
It's supposed to clear up later.
คาดว่าท้องฟ้าจะเเจ่มใสหลังจากนั้น
We had a lot of heavy rain for a fortnight.
เช้านี้ฝนตกหนักมาก

We haven't had any rain for a fortnight.

ฝนไม่ตกมาสองสัปดาห์เเล้ว

What's the temperature?

อุณหภูมิเท่าไหร่
What temperature do you think it is?
คุณคิดว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่
What's the freezing?
การพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง

It's pouring with rain.

ฝนตกหนัก
It's raining cats and dogs.
ฝนตกกระหน่ำ ฝนตกไม่ลืมหูลืมตา
The weather's fine.
อากาศดี
The sun's shining.
พระอาทิตย์ส่องเเสง (มีแดดออก)
The sky's overcast.
ท้องฟ้ามืดครึ้ม

There's not a cloud in the sky.

ท้องฟ้าไม่มีเมฆ

It's clearing up.

ท้องฟ้าเเจ่มใส

The sun's come out.

แดด(กำลัง)ออก
The sun's just gone in.
(แสง)พระอาทิตย์กำลังหายไป
There's a strong wind.
(ที่นั่น)มีลมเเรง

The wind's dropped.

ลมเเรงน้อยลง
That sounds like thunder.
เสียงเหมือนฟ้าร้อง

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ