ประโยคภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย "You"

ประโยคภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วย "You"
You're so nice. คุณใจดีมาก
You're great! คุณยอดเยี่ยมไปเลย
You're amazing. คุณสุดยอดมาก
You're my friend. คุณคือเพื่อนของฉัน
You're selfish. คุณเห็นแก่ตัว
You're thoughtful. คุณรอบคอบดีจัง
You're smart. คุณฉลาดมาก
You're great! คุณเยี่ยมไปเลย
You're careless. คุณสะเพร่านะ
You're slow. คุณช้า
you are tall.-คุณสูง
You like pizza. คุณชอบพิซซ่า
You can ask me.-คุณถามฉันได้นะ
You can run fast. คุณวิ่งได้เร็วมาก
You should live here. คุณควรอยู่ที่นี่
You can do it. คุณทำมันได้
You have to be nice. คุณต้องเป็นคนดี
You're wearing a hat. คุณกำลังใส่หมวก
You need a drink. คุณต้องการเครื่องดิ่ม
You can sing well. คุณร้องเพลงได้เพราะมาก
You can talk to me.-คุณคุยกับฉันได้นะ
You should be careful. คุณควรระวังหน่อย
You are tired. คุณเหนื่อย
You are hardworking. คุณขยันจัง
You will get it. คุณจะได้รับมัน
You should know. คุณควรจะรู้
You know what to do. คุณรู้ว่าต้องทำอะไร
You know that? คุณเห็นหรอ
You can try. คุณลองมันได้นะ
You have a nice pen.-คุณมีปากกาที่ดี
You must leave now. คุณต้องออกไปตอนนี้
You can buy it. คุณซื้อมันได้
You can afford it. คุณสามารถจ่ายได้
You can come with us. คุณมากับพวกเราได้นะ
You're being silly. คุณกำลังงี่เง่า
You're being naughty. คุณกำลังไม่เชื่อฟัง
You're being mean.-คุณกำลังใจร้ายอยู่
You're just being nice. คุณช่างเป็นคนดีเสียจริง
Do you know? คุณรู้ไหม
Don't you know? คุณไม่รู้หรอ
Do you understand? คุณเข้าใจไหม
Don't you understand? คุณไม่เข้าใจหรอ
You don't need this. มันไม่จำเป็นสำหรับคุณ
You don't get it. คุณไม่เข้าใจ
Don't you get it? คุณไม่เข้าใจหรอ
Do you like him? คุณชอบเขาไหม
You don't like him. คุณไม่ชอบเขา
Do you want it? คุณต้องการมันไหม
Do you love him?-คุณรักเขาไหม
Do you drive? คุณขับรถไหม
Do you have money? คุณมีเงินไหม
Do you get up late? คุณตื่นสายไหม
Do you work here? คุณทำงานที่นี่หรอ
Do you speak Thai? คุณพูดภาษาไทยไหม
Do you cook? คุณทำอาหารไหม
Do you like it? คุณชอบมันไหม
Do you live here? คุณอยู่ที่นี่หรอ
Do you believe me? คุณเชื่อฉันไหม
Can you speak Thai? คุณพูดภาษาไทยได้ไหม
Can you help me? คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
Can you do this? คุณทำนี่ได้ไหม
Can you sit here? คุณนั่งตรงนี้ได้ไหม
Can you come with me? คุณมากับฉันได้ไหม
Will you stay here? คุณจะอยู่ที่นี่ไหม
Will you leave soon? คุณจะไปแล้วหรอ
Will you wait for me? คุณจะรอฉันไหม
Will you be my friend? คุณจะเป็นเพื่อนกับฉันไหม
Will you buy me a pen? คุณจะซื้อปากกาให้ฉันไหม
Are you tired?-คุณเหนื่อยไหม
Are you hungry?-คุณหิวไหม
Are you happy? คุณมีความสุขไหม
Are you excited? คุณตื่นเต้นไหม
Are you sad? คุณเศ้ราไหม
Are you annoyed? คุหงุดหงิดหรอ
Are you kidding me? คุณล้อฉันเล่นใช่ไหม
Are you ready?-คุณพร้อมหรือยัง
Are you coming? คุณจะมาด้วยไหม
Are you doing well?-คุณสบายดีไหม
Are you having fun? คุณกำลังสนุกไหม
Are you in the car? คุณอยู่ในรถหรอ
Are you outside? คุณอยู่ข้างนอกหรอ
Are you at home? คุณอยู่บ้านไหม
Are you in the cafe? คุณอยู่ในคาเฟ่หรอ
Are you sleepy? คุณง่วงไหม
Are you on the way? คุณกำลังมาแล้วใช่ไหม
Are you there yet? คุณถึงที่นั่นหรือยัง

Are you a nurse? คุณเป็นพยาบาลหรอขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: english_kruwhan