รวม 20 คำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน

รวม 20 คำถามที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน

20 Frequently Asked Questions in a job interview

1. ช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังหน่อย

Can you tell me a little about yourself?

2. การเดินทางมายังบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง สะดวกสบายหรือเปล่า

How do you come to the company? Is it convenient?

3. คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้าง

What do you know about the company?

4. ทำไมคุณถึงมาสมัครงานกับบริษัทเรา

Why do you apply for this job?

5. ทำไมคุณถึงคิดว่าเหมาะกับงานนี้

Why are you appropriate for this job?

6. ตามความเข้าใจของคุณ คุณคิดว่าตำแหน่งนี้ต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้าง

Based on your understanding, what are the responsibilities of this job?

7. ถ้าคุณได้มาทำงานกับบริษัท คุณคิดจะทำอะไรให้กับบริษัทมากที่สุด

If you are hired, what do you want to devote to the company?

8. คุณคิดว่า คุณต่างจากผู้สมัครท่านอื่นอย่างไร

What sets you apart from other candidates?

9. คุณมีวิธีรับมือกับความเครียด หรือแรงกดดันจากการทำงานอย่างไร

How do you deal with the work pressure?

10. คุณสามารถออกไปทำงานต่างจังหวัด ต่างพื้นที่ ได้หรือไม่ ?

Can you work in other provinces?

11. งานอดิเรกที่คุณทำเป็นประจำมีอะไรบ้าง

What are your hobbies?

12. อะไรคือ จุดเด่น / จุดอ่อนของคุณ

What are your strength and weakness?

13. อะไรคือสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิต

What is your greatest professional achievement?

14. คุณมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร

What is your goal?

15. คุณมีแผนที่จะศึกษาต่อหรือไม่ อย่างไร

Do you have any plans for further education? And how?

16. เงินเดือนที่คุณคาดหวังคือเท่าไหร่

What are your salary expectations?

17. สะดวกเริ่มงานได้เมื่อไร หรือต้องบอกล่วงหน้านานแค่ไหน?

When can you start? or how long do you need to be informed in advance?

18. คุณทราบข่าวการรับสมัครงานจากช่องทางใด

How did you hear about the position?

19. คุณอยากทำงานคนเดียว หรือทำงานเป็นทีม

Do you prefer to work independently or on a team?

20. คุณมีคำถามอะไรไหม คะ/ครับ

Do you have any questions for us?

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ