speak up..speak up!!!!

พอดีได้ร่วมเข้าสัมมนาระดับนานาชาติกับคณะครูคนไทยที่เรียนจบในระดับสูง (ป.เอก ป.โท) ..ทั้งจากสถาบันมีชื่อในเมืองไทยและสถาบันมีชื่อจากเมืองนอก พร้อมทั้งครูชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศ ..ส่งผลให่เกิดแรงจูงใจให้อยากมีความรู้ที่มากขึ้นๆๆ ..โดยที่ต้องปรับทัศนคติตนเองให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าพูด..เลยมีคำๆหนึ่งมาฝากค่ะ Speak up .. คำว่า speak หมายถึง พูด...เป็นคำกริยา แต่ speak up เป็นคำ pharsal verb มีความหมายสองความหมาย

1. Speak up หมายถึง การเพิ่มเสียงให้ดัง พูดให้ดังมากขึ้น เช่น Please speak up, I cannot hear what you said. กรุณาพูดให้ดังขึ้นหน่อยครับ ผมไม่ได้ยินสิ่งที่คุณพูดเลย

2. Speak up หมายถึง ..แชร์ความคิดเห็นในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย..หรือพูดและแสดงแนวคิดที่คิดออกมาให้คนอื่นทราบ เช่น If you have any queries to ask or things to share,just speak up. หากคุณมีคำถามข้อข้องใจหรือมัอะไรที่ต้องการจะแบ่งปันความคิดเห็น ..พูดออกมา แสดงความคิดเห็นได้ตรงๆค่ะ

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ