พยากรณ์อากาศ (weather forecast)

พยากรณ์อากาศ (ฤดูฝน)

Weather Forecast (Rainy Season)

สวัสดีค่ะ จะเข้าสู่หน้าฝนแล้ว ช่วงนี้ก็จะมีฝนตก พายุเข้า เรามาดูกันค่ะว่าเวลาเราฟังพยากรณ์อากาศมีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวกับฝนบ้าง

Monsoon
ลมมรสุม
Overcast
มีเมฆมาก เมฆปกคลุมเต็มท้องฟ้า
Light rain/sprinkle/Drizzle
ฝนตกปรอยๆ
Occasional showers
ฝนตกเป็นครั้งคราว
Widespread showers
ฝนปกคลุม
Isolated showers / Scattered showers ฝนกระจายเป็นบางแห่ง
Isolated heavy rainfall
ฝนตกหนักเป็นบางแห่ง
Heavy rain / Downpour
ฝนตกหนัก
Torrential rainฝนตกหนักมาก เสมือนฟ้ารั่ว
Stormพายุ
Thundery showers / thundershowersฝนฟ้าคะนอง.............................
Thunderstormพายุฝนฟ้าคะนอง
Floodน้ำท่วม
Flash floodน้ำท่วมเฉียบพลัน
Delugeอุทกภัย น้ำท่วมหนัก

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ