หากมีใครถามคุณว่า " เป็นไงบ้าง สบายดีไหม " สามารถใช้คำเหล่านี้ ตอบโต้ได้ทันที :)

 • I'm doing great today-and you ? เยี่ยมครับ เเล้วคุณล่ะ ?
 • I'm doing well, thanks. How about you? สบายดีค่ะ เเล้วคุณล่ะคะ ?
 • Thanks for asking, I'm doing fine. ขอบคุณที่ถามครับ ผมสบายดี
 • Very well! How are you doing ? สบายดีค่ะ เเล้วคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ลองตอบเเบบสั้นๆ รีบๆ นะคะ

 • Not bad ก็ไม่เลวนะ
 • Pretty good ดีมากๆ เลยล่ะ
 • Good! thanks! ก็ดีนะ! ขอบใจ!
 • Exhausted เหนื่อยมาก
 • Okay, I'm fine ก็โอเค สบายดี
 • I have been better ก็ดีเรื่อยๆ

by @TOPICANATIVE

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ