ภาษาจีนสำหรับการรับโทรศัพท์ ฝากข้อความ

รวมประโยคภาษาจีน พร้อมคำอ่าน
สำหรับใช้ในการรับสาย ฝากข้อความ โทรศัพท์
留言
(liúyán)-หลิว เหยียน
ฝากข้อความ

能麻烦你帮我留言吗?
(เหนิง หมาฝาน หนี่ ปาง หว่อ หลิวเหยียน มะ)
รบกวนช่วยฝากข้อความได้ไหมครับ

他现在不在。
(ทา เซี่ยนจ้าย ปู๋จ้าย)
ตอนนี้เขาไม่อยู่ครับ

他正在开会。
(ทา เจิ้งจ้าย คาย ฮุ่ย)
เขากำลังประชุมอยู่ค่ะ

需要留言吗?
(ซู เย่า หลิว เหยียน มา)
มีอะไรฝากไว้ไหมครับ

不用了,谢谢。
(ปู๋ โย่ง เลอ เซี่ยเซี่ย)
ไม่ต้องแล้วครับ ขอบคุณครับ

请告诉他我会晚点到。
(ฉิ่ง เก้าซู่ ทา หว่อ ฮุ่ย หวาน เตี่ยน เต้า)
ช่วยบอกเขาว่าผมจะมาสายหน่อยครับ

留言已经记下了。
(หลิวเหยียน อี่จิง จี้ เซี่ย เลอ)
จดข้อความเรียบร้อยแล้วค่ะ

需要让他回电话吗?
(ซวี เย่า ร่าง ทา หุย เตี้ยน ฮว่า มา)
จะให้เขาโทรกลับไหมคะ

让他回电话到这个号码吗?
(ร่าง ทา หุย เตี้ยน ฮว่า เต้า เจ้อเก้อ ห้าวหม่า มา)
ให้เขาโทรกลับเบอร์นี้ไหมคะ

请他打我的手机。
(ฉิ่ง ทา ต๋า หว่อ เตอ โส่วจี)
ให้เขาโทรไปที่มือถือผมครับ

我一会儿会再打来。
(หว่อ อี๋ฮุ่ยร์ ฮุ่ย จ้าย ต่า ไหล)
เดี๋ยวผมค่อยโทรมาใหม่ครับ

.

ขอบคุณคำศัพท์ดี ๆ จาก: www.jeen4u. com

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ