ไม่เข้าใจ ภาษาอังกฤษ ใช้ประโยคไหนได้บ้าง

คำว่า "ไม่เข้าใจ" มีประโยคอื่นไหม ในภาษาอังกฤษ นอกจาก I don't understand.

I’m sorry I don’t understand what you just said.
ฉันขอโทษ ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเพิ่งพูดไป”
I think I’m unclear about what you mean.
ฉันคิดว่า ฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณจะสื่อ
I simply don’t catch what you’re saying.
ฉันจับใจความไม่ได้ว่าคุณกำลังพูดอะไร

I’m not sure I understand what you mean.
ฉันไม่แน่ใจว่าฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด
I’m sorry I didn’t hear you very well.
ฉันขอโทษนะ แต่เมื่อกี้ฉันได้ยินคุณไม่ค่อยชัด
What do you mean?
คุณหมายความว่ายังไง
I don't understand. ฉันไม่เข้าใจ
I don't get it. ฉันไม่เข้าใจ
I don't follow you. ฉันตามไม่ทัน
It makes no sense. มันไม่มีเหตุผลเลย
As clear as mud. เข้าใจยากจริง ๆ
sorry, I'm a bit confused. ขอโทษนะ ฉันสับสนนิดหน่อย

Could you please explain it (to me) again ?
คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังอีกครั้งได้ไหม
can you speak a bit more slowly, please ?
คุณช่วยพูดช้าลงอีกหน่อยได้ไหม
Can you please explain it a little more ?
คุณช่วยอธิบายเพิ่มอีกนิดได้ไหม

Sorry!? โทษค่ะ
Excuse me!? อะไรนะคะ
Pardon!? หรือ I beg your pardon. อะไรนะคะ
Come again!? พูดอีกรอบได้ไหมคะ

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ