"home"vs"house"..หลายคนสงสัยว่าทำไมคำสองคำนี้ต่างกัน..วันนี้มีคำตอบให้ค่ะ..

คำว่า"house"แปลว่า"บ้าน"ที่เป็นสิ่งก่อสร้าง ตัวอาคาร สามารถจับต้องได้ ส่วน"home" เป็นบ้านที่มีความอบอุ่น มีสมาชิกครอบครัว ญาติๆอยู่ด้วยกันค่ะ