วิธีบอกว่า ฉันชอบ หรือ ผมชอบ เป็นภาษาอังกฤษ


หลายวิธีในการพูดว่า "ฉันชอบ หรือ ผมชอบ"
Other ways to say.. I like
I am crazy about...(ผมคลั่งไคล้)
ตัวอย่าง: I'm crazy about you.
ผมคลั่งไคล้ในตัวคุณ
I really like...(ฉันชอบ...จริงๆ)
ตัวอย่าง:
I really like you.
ฉันชอบคุณจริง ๆ นะ
I quite like...(ผมค่อนข้างชอบ...)
ตัวอย่าง: I quite like soft drinks.
ผมค่อนข้างชอบน้ำอัดลม
I fancy... (ฉันชอบ)
ตัวอย่าง:I fancy orange juice.
ฉันชอบน้ำส้ม
I love...(ผมชอบ..มาก/ที่สุด)
ตัวอย่าง:I love paddling.
ผมชอบพายเรือ
I am into...(ผมหลงไหล...)
ตัวอย่าง:I'm into diving.
ผมหลงไหลการดำน้ำ
I like... the best/most(ฉันชอบ...ที่สุด)
ตัวอย่าง:I like summer the most.
ฉันชอบฤดูร้อนที่สุด
I enjoy...(ผมสนุก...)
ตัวอย่าง: I enjoy surfing.
ผมสนุกกับการเล่นกระดานโต้คลื่น
I like...very much(ผมชอบ...มาก)
ตัวอย่าง:I like fishing very much.
ผมชอบตกปลามาก

Cr. From: MRS THINGLISH

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ