คำศัพท์และประโยค เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 COVID-19 เป็นภาษาญี่ปุ่น พร้อมคำอ่าน


ครั้งที่แล้วได้แชร์ข้อความหรือประโยคเกี่ยวกับ COVID-19 ภาษาจีน อังกฤษ และกัมพูชาไปแล้ว วันนี้มาลองออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นกันดูนะคะ มีทั้งคำแปลและคำอ่านให้แล้ว ไม่ยากเลยค่ะ ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ต่อได้เลย

เชื้อไวรัส ( วิรุสุ )ウイルス
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุ )
新型コロナウイルス
COVID-19โควิด19
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุ คันเซ็นโช )
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)
สถานการณ์ในประเทศ
( โคะคุไนเดะโนะโจเคียว )
国内での状況
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
( คันเร็นคิคัง )
関連機関
กรมควบคุมโรค
( ชิบเปคันริเคียวคุ )
疾病管理局

หน่วยแพย์ฉุกเฉิน 
( คินคิวอิเรียวฮัน )
緊急医療班
เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
( เคบิอิน )
警備員
โรงพยาบาล (เบียวอิน)病院
หมอ (อิชะ) 医者
ยารักษาโรค (คุสึริ)
พยาบาล (คันโกะชิ)看護師
เจ้าหน้าที่ (สุตัฟฟุ) スタッフ
สถานการณ์ (โจเคียว) 状況
ยอดผู้ติดเชื้อ
( คันเซ็นชะซือ )
感染者数
ยอดผู้เสียชีวิต
( ชิชะซือ )
死者数
ยอดผู้ป่วยรายใหม่
( ชินคิคันเซ็นชะซือ )
新規感染者数
ยอดผู้ป่วยที่หายดีแล้ว
( ไทอินชะซือ )
退院者数
ผู้ป่วยที่มีอาการหน้าเป็นห่วง
( จูโชชะซือ )
重症者数
ผู้ป่วยที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้าน
( จิตาคุเรียวโยชะซือ )
自宅療養者数
โรงบาลสนาม
( ยะไกเบียวอิน )
野外病院
ผู้เดินทาง
( อิโดชะ )
移動者
รายใหม่
( ชินคิ คันเซ็นชะ )
新規感染者
ติดเชื้อสะสม
( รุยเค คันเซ็นชะซือ )
累計感染者数
อาการรุนแรง
( จูโช )
重症
เสียชีวิต
( ชิโบ )
死亡
สถานการณ์ทั่วโลก
( เซะไคโนะโจเคียว )
世界の状況
วัคซีนโควิค19
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุ โนะ วะคุชิน )
新型コロナウイルスのワクチン
สั่งซื้อวัคซีน
( วะคุชินโนะฮัตจู )
ワクチンの発注
ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัดซีน
( วะคุชิน มิเซ็ตชุชะ )
ワクチン未接種者
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว
( วะคุชิน คิเซ็ตชุชะ )
ワクチン既接種者
วัคซีนมีหลายประเภท
( วะคุชินนิวะ ซามะซามะนะชุรุยกะ อะริมะสึ )
ワクチンには様々な種類があります。
ราคาวัคซีน
( วะคุชินโนะคาคะคุ )
ワクチンの価格
อัปเดตสถานการณ์รายวัน
( โจเคียวโอ๊ะ ฮิบิ โคชินชะสึ )
状況を日々更新します。
ที่มา แหล่งข้อมูล
( โจโฮเก็ง )
情報源
อาการ (โชโจ)症状
การรักษา (จิเรียว)治療
国内での感染状況
( โคะคุไนเดะโนะ คันเซ็นโจเคียว )
สถานการณ์การติดเชื้อภายในประเทศ
世界の感染状況
( เซะไคโนะคันเซ็นโจเคียว )
สถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลก
ห้ามนั่งทานอาหารในร้าน
( เท็นโปไนเดะโนะ อินโชคุกะ คินชิซาเรมะสึ )
店舗内での飲食が禁止されます。
ต้องซื้ออาหารกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น
( โชคุจิโอ๊ะ โมจิคาเอริโนะมิโตะ ซาเรมะสึ )
食事を持ち帰りのみとされます。
ต้องปฏิบัติตามกฎที่ได้กำหนดไว้
( คิเมราเรตะรูรุโอ๊ะ จุนชุชินะเคเรบะ นาริมาเซ็น )
決めれらたルールを遵守しなければなりません。
ห้ามทำผิดกฎ
( รูรุอิฮันกะ คินชิซาเรมะสึ )
ルール違反が禁止されます。
ห้ามเดินทางไปพื้นที่เสียง
( คันเซ็นริวโคจิโฮเอะโนะอิโดกะ คินชิซาเรมะสึ )
感染流行地域への移動が禁止されます。
กักตัว 14 วัน
( จูยกกะคังโนะ คาคุริ )
14日間の隔離
หน้ากากอนามัย
( มะสึคุ )
マスク
ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอด
( มะสึคุโอ๊ะ ซึเนะนิ จาคุโยชินะเคเรบะ นาริมาเซ็น )
マスクを常に着用しなければなりません。
ห้ามสัมผัสสิ่งของด้วยมือเปล่า
( โมโนะนิ โชคุเซ็ตสึ สุเดะเด๊ะ ซะวาราไนโคโตะ )
物に直接素手で触らないこと。
น้ำยาฆ่าเชื้อ
( โชโดคุเอคิ )
消毒液
เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
( อะรุโครุเซ็นโจ ไทปุโนะ ฮันโดะเจรุ )
アルコール洗浄タイプのハンドジェル
สเปรย์แอลกอฮอล์
( อะรุโครุ สเปรย์ )
アルコールスプレー
ล้างมือบ่อย ๆ
( เทะโอ๊ะ โยคุอาไรมะสึ )
手をよく洗います。
อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรคไม่เพียงพอ
( ทาเบะโมโนะ อินเรียวซุน คุสึริกะ ฟุโซคุเดะสึ )
食べ物、飲料水、薬が不足です。
ที่นี่แจกอาหาร น้ำดื่ม ฟรี
( โคะโคะเด๊ะวะ ทาเบะโมโนะยะ อินเรียวซุยโอ๊ะ มุเรียวเด๊ะ ไฮฟุซาเรมะสึ )
ここでは食べ物や飲料水を無料で配布されます。
ต้องปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น
( ชิจินิ ชิตากาวะนะเคเรบะ นาริมาเซ็น )
指示に従わなければなりません。
หากไม่ใส่หน้ากากอนามัย ห้ามเข้า
( มะสึคุโอ๊ะ จาคุโยชิไนคาตะโนะ ทาจิไฮริสะ โอะโคโตะวาริ อิตาชิมะสึ )
マスクを着用しない方の立入りはお断りいたします。
รอผลตรวจ
( เค็นสะโนะ เค็กคะมาจิ )
検査の結果待ち
หากเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสียง ต้องกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน
( คันเซ็นริวโคจิโฮเอะโอ๊ะ ชุบปัตสึชิตะคาตะวะ โชโจคาคุนินโต๊ะชิเตะ จูยกกะคังคาคุริ ชินะเคเรบะ นาริมาเซ็น )
感染流行地域を出発した方は、症状確認として14日間隔離しなければなりません。
ห้ามออกจากบ้าน ยกเว้นมีเหตุจำเป็น
( ฮิสึโยนะบะไออิไกวะ ไกชูสึโอ๊ะ คินจิมะสึ )
必要な場合以外は外出を禁じます。
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
( เค็งไกโนะอิโดกะ คินชิซาเรมะสึ )
県外の移動が禁止されます。
ผู้แพร่เชื้อ
( คันเซ็นเก็น โตะนารุ คันจะ )
感染源となる患者
การแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
( คันเซ็นกะ คิวเงคินิ ฟุเอมะสึ )
感染が急激に増えます。

การแพร่ระบาดของโรค ลดน้อยลง
( คันเซ็นกะ เฮริมะสึ )
感染が減ります。
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
( คันเซ็นชะกะ คาคุนินซาเรเตะอิมาเซ็น )
感染者が確認されていません。
การแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
( โคฮันอินิ วาตารุ คันเซ็น )
広範囲にわたる感染
ยังไม่สามารถหาต้นตอผู้แพร่เชื้อได้
( คันเซ็นเก็นวะ มาดะ โทคุเทเดะคิมาเซ็น )
感染源はまだ特定できていません。
PUI=ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
( เค็นสะจู โนะ คันจะ )
PUI=検査中の患者
Super Spreader=ผู้ที่แพร่เชื้อออกเป็นวงกว้าง
( ซูเปอร์ สเปรดเดอร์ (ซูเปอร์ สุปุเร็ดดา)
Super Spreader=スーパー・スプレッダー
Cluster = ผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน
( คลัสเตอร์ (คุระสึตา)
Cluster=クラスター
Droplets=ละอองฝอยของสารคัดหลั่ง
( ชิบุคิคันเซ็น )
Droplets=飛沫感染

Airborne
=ทางอากาศ
( คูคิคันเซ็น )
Airborne=空気感染
Swab=เก็บตัวอย่างส่งตรวจ
( สุวับบุ / บิอินโต นุกุอิ )
Swab=スワッブ/鼻咽頭拭い
Herd Immunity=ภูมิคุ้มกันหมู่
( ชูดันเม็นเอคิ )
Herd Immunity=集団免疫
Social Distancing=เว้นระยะห่างจากสังคม
( ชะไคเทคินะ เคียวริโนะ คาคุโฮะ )
Social Distancing=社会的距離の確保
Quarantine=การกักกันเพื่อสังเกตอาการเริ่มป่วย
( คาคุริ )
Quarantine=隔離
PPE=อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
( โคะจินโยโบโกะงุ )
PPE=個人用防護具
Rapid Test=ชุดตรวจเร็ว
( จินโซคุ โคไตเค็นสะ คิตโตะ )
Rapid Test=迅速抗体検査キット
Cohort Ward=หอผู้ป่วยรวมแยกโรค
( โคโฮโตะ คาคุริโนะ เบียวโต )
Cohort Ward=コホート隔離の病棟
Hospitel=หอผู้ป่วยเฉพาะ
( ฮอสพิเทล (โฮสึพิเทรุ)
Hospitel=ホスピテル
Negative Pressure Room=ห้องความดันลบ
( อินอะซึ ชิซุ )
Negative Pressure Room=陰圧室
องค์การอนามัยโลก
( เซะไค โฮะเค็นคิคัง )
世界保健機関
New normal=ความปกติในรูปแบบใหม่
( นิวโนมารุ (อะตาราชิอิ เซคัตสึโยชิคิ)
New normal=ニューノーマル(新しい生活様式)
Work from Home=การทำงานจากที่บ้าน
( ไซตาคุคินมุ )
Work from Home =在宅勤務
ข่าวปลอม ข่าวลวง
( เฟคุนิวสึ )
フェイクニュース
Physical distancing : การเว้นระยะห่างทางกายภาพ
( บุตสึริเทคินะ เคียวริโนะ คาคุโฮะ )
Physical distancing : 物理的距離の確保
Self quarantine : การกักกันตัวที่บ้าน สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ
( จิชุคาคุริ )
Self quarantine : 自主隔離
State quarantine : การกักกันโรคที่ศูนย์ควบคุมโรคซึ่งหน่วยงานของรัฐจัดตั้งขึ้น
( เซฟุชิเทโนะ เค็นเอคิโชจิ )
State quarantine : 政府指定の検疫措置
ประกันสุขภาพ
( เค็นโคโฮะเค็ง )
健康保険
เงินที่ได้จากการทำประกัน
( โฮะเค็งคะนิว คาราะโนะ คิวฟุคิน )
保険加入からの給付金
รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชย
( เซฟุวะ โฮะโชคินโอ๊ะ ชิฮาระวะนะเคเรบะ นาริมาเซ็น )
政府は補償金を支払わなければなりません。
เงินเยียวยา
( คิวฟุคิน )
給付金
ฉันอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID19
( วะตาชิวะ ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุโนะ โจโฮโอ๊ะ ชิริไตเดะสึ )
わたしは新型コロナウイルスの情報を知りたいです。
ฉันต้องการจองวัคซีน
( วะตาชิวะ วะคุชินโนะ เซ็ตชุโอ๊ะ โยะยาคุชิไตเดะสึ )
わたしはワクチンの接種を予約したいです。
ฉันอยากรู้ว่ามีวัคซีนยี่ห้อไหนบ้าง
( วะตาชิวะ วะคุชินนิ ดอนนะชุรุยกะ อะรุกะ ชิริไตเดะสึ )
わたしはワクチンにどんな種類があるか知りたいです。
วัคซีนที่ดีที่สุด
( เบสึโตะนะ วะคุชิน )
ベストなワクチン
วัคซีนที่มีคุณภาพต่ำ
( โคคะกะฮิคุย วะคุชิน )
効果が低いワクチン

วัคซีนที่ฉีดแล้วได้ผลดีที่สุด
( อิจิบังโคคะกะอะรุ วะคุชิน )
一番効果があるワクワク
วัคซีนที่ไม่ต้องเสียเงิน
( เรียวโนะวะคุชิน )
無料のワクチン
วัคซีนราคาถูก
( ยาสุอิ คาคาคุโนะ วะคุชิน )
安い価格のワクチン
วัคซีนราคาแพง
( ทาไค คาคาคุโนะ วะคุชิน )
高い価格のワクチン
ฉีดวัคซีน ฟรี
( มุเรียวโนะ วะคุชินเซ็ตชุ )
無料のワクチン接種
วัคซีนราคาเท่าไหร่
( วะคุชินวะ อิคุระเดะสึกะ )
ワクチンはいくらですか。
ผลตรวจออกมาแล้ว
( เค็นสะโนะเค็กคะกะ เดะมาชิตะ )
検査の結果が出ました。
ฉันจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่
( วะตาชิวะ อิซึ วะคุชินโอ๊ะ เซ็ตชุเดะคิมะสิกะ )
わたしはいつワクチンを接種できますか。
เมื่อไหร่วัคซีนจะเดินทางมาถึง
( วะคุชินวะ อึซึ โทจาคุชิมะสึกะ )
ワクチンはいつ到着しますか。
เจ้าหน้าที่ที่ดูแล จัดหา วัคซีนเข้ามาในประเทศ
( โคะคุไนเอ๊ะโนะ วะคุชินโอ๊ะ โจตะสึสุรุ ทันโตชะ )
国内へのワクチンを調達する担当者
ฉันต้องรอผลตรวจCovid19 กี่วัน
( พีซีอาร์ เค็นสะโนะเค็กคะกะ เดรุมาเดะวะ นันนิจิ คาคาริมะสึกะ )
PCR検査の結果が出るまでは何日かかりますか。
ฉันต้องการตรวจหาเชื้อCovid19
( วะตาชิวะ พีซีอาร์ เค็นสะโอ๊ะ อุดเคไตเดะสึ )
わたしはPCR検査を受けたいです。
ฉันต้องการรถโรงพยาบาลมารับฉันไปรักษา
( คิวคิวชะเด๊ะ เบียวอินเอ๊ะ ซึเรเตะ อิตเตะโฮชิอิเดะสึ )
救急車で病院へ連れて行ってほしいです。
คนในครอบครัวของฉันติดโควิด
(วะตาชิโนะ คะโซคุวะ ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุนิ คันเซ็นชิเตะอิมะสึ )
わたしの家族は新型コロナウイルスに感染しています。
หน่วยงานไหนที่ช่วยฉันได้บ้าง
( โดโนะคิคังกะ วะตาชิโอ๊ะ ทาสึเคะราเรมะสึกะ )
どの機関がわたしを助けられますか。
ฉันหายแล้ว
( วะตาชิวะ โม่ นาโอริมาชิตะ )
わたしはもう治りました。
ฉันติดโควิด
( วะตาชิวะ ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุนิ คันเซ็นชิเตะอิมะสึ )
わたしは新型コロナウイルスに感染しています。
ฉันเคยติดเชื้อโควิด แต่ตอนนี้หายดีแล้ว
( วะตาชิวะ คันเซ็นชิตะโคโตะกะ อะริมะสึงะ อิมะวะ นาโอริมาชิตะ )
わたしは感染したことがありますが、今は治りました。
ฉันเดินทางไปพื้นที่เสียงมา
( วะตาชิวะ คันเซ็นริวโคจิโฮนิ อิคิมาชิตะ )
わたしは感染流行地域に行きました。
ไทม์ไลน์การเดินทางของฉัน
( วะตาชอโนะ ไทมุไล )
わたしのタイムライン
แพทย์จะส่งยารักษาการไปที่บ้าน
( อิชะวะ เรียวโยชะโนะ จิตาคุนิ คุสึริโอ๊ะ ไฮฟุชิมะสึ )
医者は療養者の自宅に薬を配布します。
ห้ามเยี่ยมผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุโนะ คันเซ็นชะนิไทสุรุ เม็นไควะ คินชิซาเรมะสึ )
新型コロナウイルスの感染者に対する面会は禁止されます。
หากอาการไม่รุนแรง สามารถรักษาตัวเองที่บ้านได้
( เคโชชะโนะบะไอวะ จิตาคุเรียวโยกะ คะโนโตะ นาริมะสึ )
軽症者の場合は自宅療養が可能となります。
ขอให้ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ
( โนโคเซ็ตโชะคุชะ นิไทชิเตะ จูยกกะคังโนะ คาคุริโต๊ะ เค็นโคคันซัตสึนิ โกะเคียวเรียวคุ คุดาไซ )
濃厚接触者に対して14日間の隔離と健康観察にご協力ください。

การระบาดไวรัสโคโรนาครั้งนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไร
( ชินกะตะ โคโรนะ วิรุสุ คันเซ็นโชวะ อิซึชูโวะคุสุรุ เดะโชกะ )
新型コロナウィルス感染症はいつ終息するのでしょうか。
สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ