ประโยคภาษาอังกฤษ เอาไว้พูดกับฝรั่ง


รวมประโยคภาษาอังกฤษ เอาไว้พูดกับฝรั่ง


Let's go out tonight. คืนนี้ออกไปข้างนอกกัน
I'm here. ฉันอยู่นี่
Don't complain! อย่าบ่น
Stop smoking! หยุดสูบบุหรี่เถอะ
Really? จริงหรอ
I think so. ฉันก็ว่างั้น
Absolutely not. ไม่อย่างแน่นอน
Go ahead! เอาเลย(อนุญาต)
That's a lie! นั่นมันคือคำโกหก
Who is that? นั่นคือใคร
I won't do it. ฉันจะไม่ทำมัน
Great! เยี่ยมเลย
Things are fine. ทุกอย่างโอเคดี
I'm not used to this. ฉันไม่เคยชินกับมันเลย
Thanks a lot. ขอบใจมาก ๆ
I like that! ฉันชอบมัน
I've been there before. ฉันเคยไปที่นั่นมาก่อน
Leave me alone.-ให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ
It's on me. ฉันจ่าย เลี้ยงเอง
She spoke on my behalf. หล่อนพูดแทนฉัน
Believe me. เชื่อฉันสิ
Please give me a hand. กรุณาช่วยฉันหน่อย
When is that? เมื่อไหร่หรอ
Hang on! รอแป๊บนึง
Please call me back. กรุณาโทรกลับด้วย
Give me a ring later. โทรหาฉันภายหลังหน่อยนะ
I'm not allowed to do it. ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ
She's lovely. หล่อนน่ารักจัง
You look healthy. เธอดูสุขภาพดี
He's right. เขาพูดถูก
Don't miss the flight! อย่าตกเครื่องนะ
wonderful! เยี่ยมไปเลย
How's everything? ทุกอย่างเป็นไงบ้าง
That's awful! มันแย่มาก
You look amazing! เธอดูเยี่ยมไปเลย
I've got to go. ฉันต้องไปแล้ว
You're alive. เธอยังมีชีวิตอยู่
How come? ได้ไง (เซอร์ไพร์ส)
Catch you later. เจอกันวันหลังนะ

ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: english_kruwhan

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ