เทศกาล "สงกรานต์" มาดูกันว่า ในภาษาอังกฤษพูดอย่างไรบ้าง

 • Songkran festival. เทศกาลสงกรานต์
 • Traditional . ธรรมเนียม, ประเพณี, จารีต
 • Alms . บริจาค, ทาน
 • Celebrate. ประกอบพิธี, เฉลิมฉลอง
 • Bathing the Buddha. สรงน้ำพระ
 • Soft-prepared chalk. ดินสอพอง
 • Powder. แป้ง
 • Water pistol,water gun. ปืนฉีดน้ำ
 • Wet. เปียก
 • Have a water fight. เล่นน้ำ
 • Splash water. สาดน้ำ
 • Don't use ice. อย่าใช้น้ำแข็ง
 • Please don't splash me. โปรดอย่าสาดน้ำ

 • It's Thai New Year. They called it Songkran Festival.
วันปีใหม่ไทย หรือคนไทยเรียกว่าเทศกาลสงกรานต์
 • They spend time with their whole family and show respect to the older in their family. Then they went out to play and splash water to whoever they meet all day.
เขาใช้เวลากับสมาชิกในครอบครัว และรดน้ำเเสดงความเคารพผู้ใหญ่ในครอบครัว หลังจากนั้นก็ออกไปเล่นน้ำ
 • We sprinkle scented water on the Buddha image.
เราสรงน้ำพระด้วยน้ำอบ
 • The Songkran is the tradional Thai New Year's celebration.
สงกรานต์เป็นการฉลองขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย
 • Can I put powder on your face ? ขอปะแป้งหน่อยนะคะ (ถ้าจะพูดสั้นๆ พูดว่า Excuse me! เเค่นี้ก็เข้าใจว่าจะปะแป้ง)
 • Happy Songkran's day. ขอให้มีความสุขในวันสงกรานต์
 • Have a great time on Songkran day. ขอให้ทุกคนสนุกในวันสงกรานต์

By http://www.engisfun.com/songkran-fetival

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ