การบอก คิดถึง แทน "I miss you"

เชื่อว่าทุกคนมีความรัก เเละความรักคือบ่อเกิดแห่งความคิดถึง เเต่หลายคนที่คิดถึงคนรัก เลือกที่จะไม่พูดคำว่าคิดถึง เพราะดูจะตรงเกินไป หรืออาจจะเขินอาย
วันนี้เรามีประโยคที่ใช้เเทนคำว่า "I miss you" มาฝากกันค่ะ
เผื่อสาวๆหนุ่มๆจะนำไปใช้ได้บ้าง
  • I hope I see you again soon. ฉันหวังจะได้เจอเธออีกเร็วๆนี้
  • When can I see you again? เมื่อไหร่ฉันจะได้เจอเธออีก
  • All I do is think of you. อย่างเดียวที่ฉันทำคือคิดถึงเธอ
  • I think of you night and day. ฉันคิดถึงเธอตลอดเวลา
  • Your picture makes me smile. รูปของเธอทำให้ฉันยิ้มได้

By @TOPICANATIVE