ประโยคเเละคำ เกี่ยวกับฤดูต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

Hot season ฤดูร้อน
Dry season ฤดูแล้ง
Cool season ฤดูหนาว
Rainy season ฤดูฝน

Monsoon season ฤดูมรสุม
Spring ฤดูใบไม้ผลิ
Autumn / Fall ฤดูใบไม้ร่วง
Winter ฤดูหนาว
Summer ฤดูร้อน
Clear แจ่มใส
Dry แห้ง
Showery ฝนตกโปรยปราย
Stormy มีพายุ
Windy ลมแรง
Cloudy มีเมฆมาก
Rainy ฝนตก

Sweltering ร้อนระอุ
Warm อบอุ่น
Cold เย็น
Sunny แดดจัด


Holiday season / Tourist season
ช่วงวันหยุดยาว ฤดูที่มีนักท่องเที่ยวมาก
Low season ฤดูที่มีคนออกท่องเที่ยวน้อย
High season ฤดูที่ผู้คนนิยมท่องเที่ยวมาก
Thailand has only three seasons.
ประเทศไทยมี 3 ฤดูกาล เท่านั้น
What season is it?
ฤดูอะไรบ้าง
Had a cool season, a rainy season and a hot season.
มีฤดูหนาว ฤดูฝน และฤดูร้อน
How’s the weather?
อากาศเป็นอย่างไรบ้าง
Today is the first day of cool season
วันนี้เป็นวันแรกของฤดูหนาว

Do you like winter weather?

คุณชอบฤดูหนาวไหม
Yes, I really like the winter.
ใช่ ฉันชอบฤดูหนาวจริงๆ

How's the weather there today?

อากาศที่นั่นเป็นอย่างไรวันนี้?
It's really cold.
อากาศเย็นมากๆสั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ