คำศัพท์ภาษาเกาหลีเกี่ยวกับ "ร่างกาย" พร้อมคำอ่าน


คำศัพท์ภาษาเกาหลีหมวด "ร่างกาย" พร้อมคำอ่าน
วันก่อนนำคำศัพท์ภาษาเกาหลีหมวดครอบครัวมาฝากแล้ว วันนี้มาลองออกเสียงหมวดร่างกายดูนะคะ
어깨(ออ-แก) ไหล่,บ่า
얼굴 (ออล-คุล) ใบหน้า
(วี) กระเพาะ
유방(ยู-บัง) นม
(อิบ) ปาก
치아(ชี-อา) ฟัน
(โค) จมูก
(พัล) แขน
팔꿈치 (พัล-กุม-ชี) ข้อศอก
(พเย) ปอด
(พี) เลือด
허리(ฮอ-ลี) เอว
(ฮยอ) ลิ้น
가슴(คา-ซึม) หน้าอก
(คัน) ตับ
고개(โค-แค) ต้นคอ,ท้ายทอย
(ควี) หู
(นเว) สมอง
(นุน) ตา,ดวงตา
눈썹(นุน-ซอบ) คิ้ว
다리(ดา-ลี) ขา
(ดึง) หลัง
머리(มอ-ลี) หัว,ศรีษะ
머리카락(มอ-ลี-คา-ลัก)
เส้นผม
(มก) คอ,ลำคอ
(มม) ร่างกาย
몸통(มม-ทง) ลำตัว
무릎(มู-ลึบ) หน้าตัก,เข่า
(บัล) เท้า
발가락 (บัล-กา-ลัก) นิ้วเท้า
발목 (บัล-มก) ข้อเท้า
발톱(บัล-ทบ) เล็บเท้า
(แบ) ท้อง
배꼽(แบ-กบ) สะดือ
(บล) แก้ม
볼기(บล-คี) ก้น,สะโพก
(บยอ) กระดูก
살갗(ซัล-กัด) ผิวหนัง
생식기(แซง-ซิก-กี)
อวัยวะสืบพันธุ์
속눈썹(ซง-นุน-ซอบ)
ขนตา
(ซน) มือ
손가락(ซน-กา-ลัก) นิ้วมือ
손목 (ซน-มก) ข้อมือ
손바닥 (ซน-ปา-ดัก) ฝ่ามือ
손톱(ซน-ทบ) เล็บมือ
수염(ซู-ยอม) หนวด
신장(ชิน-จัง) ไต
심장(ชิม-จัง) หัวใจ

.
.
.
Cr. www.campus-star.com


สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ