คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน (ที่ทำงาน) เป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ
นับว่ามีความสำคัญกับการดำรงชีวิตคนเรา
ไม่ว่าจะทำอะไร ทำงาน ค้าขาย
จะมีต่างชาติต่างภาษาเข้ามาทำธุรกิจค้าขายด้วย
ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนะคะว่าคำศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทำงานมีอะไรบ้าง

 1. Full time การทำงานเต็มเวลา
 2. Part time การทำงานนอกเวลา
 3. Resume ประวัติส่วนตัว
 4. Interview สัมภาษณ์
 5. Interviewee ผู้ได้รับการสัมภาษณ์
 6. Interviewer ผู้สัมภาษณ์
 7. Employ ว่าจ้าง
 8. Employer ผู้ว่าจ้าง
 9. Employee ลูกจ้าง
 10. Employment การว่าจ้าง
 11. Vocation time ช่วงเวลาวันหยุด
 12. Bonus เงินพิเศษ
 13. Welfare สวัสดิการ
 14. Salary เงินเดือน
 15. Promotion การเลื่อนขั้น
 16. Lay off ไล่ออก
 17. Resignation การลาออก
 18. Registration การลงทะเบียน
 19. Staff พนักงาน
 20. Officer-เจ้าหน้าที่
 21. Time off ช่วงวันหยุด
 22. Probation การทดลองงาน
 23. Training period ระยะ การฝึกงาน
 24. Evaluation การประเมิน
 25. Performance การปฏิบัติงาน
 26. Military service การเกณฑ์ทหาร
 27. Retirement การเกษียณ
 28. Business ธุรกิจ
 29. Self-employed ทำธุรกิจส่วนตัว
 30. Unemployed ตกงาน
ขอบคุณเกร็ดความรู้ดี ๆ จาก Pasa24.com
https://www.pasa24.com/?page=language-tips

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ