คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือการเกษตร

อุปกรณ์การเกษตร(แอกกริคัลเชอะรอล อีควิพเมินท)agricultural equipmentเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยให้การปฏิบัติงานเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็ว ลดแรงของเกษตรกร อุปกรณ์การเกษตรแบ่งตามชนิดวัสดุมีทั้งที่ทำจากโลหะ ทำจากพลาสติก หรือแม้แต่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หากแบ่งอุปกรณ์การเกษตรตามลักษณะการใช้งานจะสามารถแบ่งได้เป็นอุปกรณ์งานหนักและอุปกรณ์งานเบา แบ่งตามลักษณะใช้งาน ได้แก่ เครื่องมือช้งานกับดิน เครื่องมือใช้งานในการให้น้ำพืช และเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น

วันนี้เรามาฝึกออกเสียงอุปกรณ์เหล่านี้กันดีกว่าค่ะ...


 1. scaffold(สแคฟ-โฟลด์) -> นั่งร้านสำหรับทำงาน
 2. handsaw(แฮน-ซอ) -> เลื่อยลันดา, เลื่อยมือ
 3. harrow (แฮโร่) -> คราด
 4. scale (สเคล) -> ตาชั่ง, เครื่องชั่ง
 5. pincers(พิ้นเซอร์ซ) -> คีม, ปากคีบ
 6. hedge clipper(เฮจ คลิพเพอะ) -> กรรไกรตัดหญ้า
 7. hoe(โฮ) -> จอบ
 8. sprayer(สเพรเย่อะ) -> กระบอกฉีดน้ำ
 9. power mower(โม้เว่อะ) -> เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า
 10. gauntlet(กอนเล็ท) -> ถุงมือยาวใช้ใส่เวลาเชื่อม
 11. hose (โฮซ) -> ท่อยาง,สายยาง
 12. crow-bar(โครบา) -> ชะแลง, คานงัด
 13. insecticide(อินเซคทิไซด์) -> ยาฆ่าแมลง
 14. knife(ไนฟ) -> มีด
 15. net(เนท) -> แห, อวน
 16. saw(ซอ) -> เลื่อย
 17. ladder(แลดเดอะ) -> บันได
 18. lawn mover (ลอน มูฟเวอะ) -> เครื่องตัดหญ้า
 19. barn (บาน) -> ยุ้งฉาง
 20. basket (บาสคิท) -> ตะกร้า,เข่ง
 21. boot (บูท) -> รองเท้าบูท
 22. bucket (บัคคิท) -> ถัง
 23. goggles(ก๊อกเกิ้ลส) -> แว่นตาเชื่อมโลหะ
 24. garden hose(กาเดิน โฮซ) -> สายยางรดน้ำ
 25. glove (กลัฟว) -> ถุงมือยาง
 26. chisel (ชิซเซิ่ล) -> สิ่ว, สลัก
 27. hand fork (แฮนด์ ฟอค) -> ส้อมพรวน
 28. harpoon(ฮาพูน) -> ฉมวก
 29. sickle (ซิคเคิ่ล) -> เคียวเกี่ยวข้าว-หญ้า
 30. spade (สเพ้ด) -> เสียม, จอบ, พลั่วตักทราย
 31. wheelbarrow (วีลแบ๊โร่) -> รถเข็นล้อเดียว
 32. Nail(เนล) -> ตะปู
 33. Hedge shears(เฮดจ์เชียส์) -> กรรไกรตัดพุ่มไม้
 34. Hose trolley(ทร้อลลี่) -> รอกม้วนสายยาง
 35. Crow-bar(โคร บา) -> ชะแลง, คานงัด

ขอบคุณความหมายคำว่า "อุปกรณ์การเกษตร" จาก: https://th.wikipedia.org

สั่งงานแปล

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ