ทิศทาง ภาษาจีน 方向 ( Fāngxiàng ) จำเป็นมากในชีวิตประจำวัน

คำว่า "ทิศทาง" ในภาษาจีน方向(Fāngxiàng)

xià(เชี่ย)
ล่าง

shàng(ซ่าง)
บน

jìn(จิ้น)
เข้า

chū(ชู)
ออก

huí(หุย)
กลับ

guò(กั้ว)
ข้าม

(ฉี่)
ขึ้น

(ชวี่)
ไป

lái(หลาย)
มา
上去
shàngqù(ซ่างชวี่) .
ขึ้นไป
下去
xiàqù(เชี่ยชวี่)
ลงไป
进去
jinqù(จิ้นชวี่)
เข้าไป
出去
chūqù (ชูชวี่)
ออกไป
上来
shànglái (ซ่างหลาย)
ขึ้นมา
下来
xiàlái(เชี่ยหลาย)
ลงมา
北边
běibiān(เป่ยเปียน)
ทิศเหนือ
南边
nánbiān (หนานเปียน)
ทิศใต้
西边
xībiān (ซีเปียน)
ทิศตะวันตก
东边
dōngbiān(ตงเปียน)
ทิศตะวันออก
右边
yòubiān(โย่วเปียน)
ด้านขวา
左边
Zuǒbiān(จั่วเปียน)
ด้านซ้าย
旁边
pángbiān(ผางเปียน)
ด้านข้าง

.

ขอบคุณคำศัพท์ทั้งหมดจาก: เป็นปะ เดี๋ยวสอน 会吗我教吧

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ