การทักทายภาษาเกาหลี เมื่อเจอเพื่อนเก่า หรือแฟนเก่า (พร้อมคำอ่าน)

안녕하세요.

( อันนยองฮาเซโย )

สวัสดี

잘지냈어요?

( ชัล ชีแน็ดซอโย้ )
คุณสบายดีไหม

요즘 내가 지내고 있어요.

( โยจึม แนกา ชัลชีแนโกอิดซอโย )

ฉันสบายดี

당신은 어때요?

( ทังชินนึน ออแต๊โย้ )

คุณล่ะ เป็นยังไงบ้าง

그냥 그래요.

( คือนยัง คือแรโย )

ก็เรื่อยๆนะ

밥을 같이 갈래요?

( พับบึล คัดชี มอกกึลแรโย้ )

ไปทานข้าวกันไหม

응 좋아요. 오늘 시간이 있으니까요.

( อึง โชอาโย โอนึล ชีกันนี อิดซอนีกาโย )

อึ้ม! ได้สิ วันนี้ฉันว่างพอดี

지금 일했던 회사가 일해요?

( ชีถึมอิลแฮ๊ดตอนฮเวซกา อิลแฮโย้ )

ยังทำงานอยู่ที่เดิมป่าว

네, 제가 그 회사에서 일했어요.

( เน, เชกา คือ ฮเวซเอซอ อิลแฮ็ดซออโย )

ใช่ ฉันทำงานอยู่ที่เดิม

당신는요? 전에 한 회사가 일했어요?

( ทังชินนึนโย้, ชอเน ฮเวซากา อิลแฮ็สซอโย้ )

คุณล่ะ ทำงานที่เดิมอยู่ใช่ไหม

당신은 결혼했어요?

( ทังชินนึล คยอลฮนแฮ็ดซอโย้ )

คุณแต่งงานหรือยัง

아직요. 저는 결혼 안 해요.

( อาจิกโย ชอนึน คยอลฮน อัน แฮ็ดซอโย )

ยังเลย ฉันยังไม่ได้แต่งงาน

당신은? 결혼했고 자신 가족이 있었어요?.

( ทังชินนึล คยอลฮนแฮ็ดโก ชาชินคาจ๊กกีอิดซอโย้ )

คุณล่ะ แต่งงานมีครอบครัวแล้วหรือยัง

나도 아직 안 결혼했어요.

( ทนาโด อาจิกอัน คยอลฮนแฮ็ดซอโย )

ยังไม่ได้แต่งงานเช่นกัน

지금 미혼해요

( ชีกึม มีฮนแฮโย )

ตอนนี้ฉันโสด

이런 생활이 너무 좋다고 생각했어요.

( อีรอน แซงฮวาลี นอมูชดตาโก แซงกักแฮโย )
การใช้ชีวิตแบบนี้ฉันคิดว่ามันดีมาก

그럼 내가 먼저 갈게요.

( คือรอมแนกา มอนจอคัลเกโย )

วันนี้ฉันต้องไปแล้ว

나중에 전화할게요.

( นาจุงเอ ชอนฮวาฮัลเกโย )

เดี๋ยวโทรหานะ

다시 만나요.

( ทาชี มันนาโย )

เอาไว้พบกันใหม่นะ

다시 봐요.

( ทาชีพวาโย )

แล้วเจอกัน

안녕히 계세요

( อันยองฮี คาเซโย )

ลาก่อน

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ