ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประจำเดือน รอบเดือน วันนั้นของเดือนหรือการเป็นเมนส์

คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประจำเดือนหรือการเป็นเมนส์สำหรับผู้หญิง


Period cramps หรือ Period pain
แปลว่าปวดประจำเดือน (เมนส์)
หรือปวดท้องที่มาจากประจำเดือน
เเต่ถ้าประจำเดือนมาเฉย ๆ ไม่ได้ปวดท้อง
ใช้คำว่า I’m on my period. ก็ได้เช่นกันค่ะ
I have a stomachache.= ฉันปวดท้อง
(แบบนี้ปวดท้องทั่วไป ไม่ใช่ปวดท้องประจำเดือนนะคะ)
Menstruation
ประจำเดือน(เมนส์)
Tampon ผ้าอนามัยแบบสอด
Disposable ผ้าอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง
Sanitary pads with wings. ผ้าอนามัยแบบมีปีก
Sanitary napkin / Sanitary pad / Menstrual pads ผ้าอนามัย
Cramp
ปวดท้องประจำเดือน

Are you on your period right now?
คุณมีประจำเดือนหรือเปล่าตอนนี้?
I'm on my period.
ฉันกำลังมีประจำเดือนอยู่
I’m having period cramps!
ตอนนี้ฉันปวดท้องเมนส์มาก
I’m on my period.
ฉันกำลังเป็นประจำเดือน
I went through the menopause a long time ago.
ฉันหมดประจำเดือนแล้วไปนานแล้ว

I have a cramp. I think I’ll be soon on my period.

ฉันปวดท้อง คิดว่าประจำเดือนน่าจะมาในไม่ช้า
When I’m on my period, I always have a bad back pain.
ประจำเดือนมาทีไร ฉันจะปวดหลังมาก
With the cramp that I have now, I’m pretty sure that I’ll be on my period tonight.

ปวดท้องแบบนี้ คืนนี้ประจำเดือนฉันมาแน่นอน
Do you have cramp like me during your period?
เวลาประจำเดือนมา เธอปวดท้องเหมือนกันฉันไหม
I have a terrible camps some months while having a mild cramp or no cramp in some months.
บางเดือนฉันก็ปวดท้องหนักมาก บางเดือนปวดเบา บางเดือนไม่ปวดเลย
When I’m on my period, I always have a cramp badly.
ประจำเดือนฉันมาทีไร ฉันปวดท้องหนักมาก

My friend never has a cramp when it’s her time of the month.

เพื่อนของฉันไม่ปวดท้องเลยเวลาที่ประจำเดือนมา
I always take leave when I’m on my period.
ฉันต้องลางานทุกครั้งที่ประจำเดือนมา

I’ll take a half-day leave because I’m menstruating.
ฉันขอลาครึ่งวันนะ เพราะประจำเดือนฉันมา

I’ll take two days leave because I’m on my period.

ฉันขอลางาน 2 วันนะ เพราะประจำเดือนฉันมา

When it’s my time of the month, it’s my suffering time.

เวลาประจำเดือนมา ฉันรู้สึกว่ามันทรมาณมากๆ
When I’m on my period, I always have a bad cramp and back pain.
เวลาฉันเป็นประจำเดือน มักจะปวดท้องและปวดหลังเอามาก ๆ

Is it true that someone says a woman will have a mood swing during her period?
จริงไหม? ที่เขาบอกว่า ผู้หญิงจะอารมณ์แปรปรวน เมื่อมีประเดือน
Yes, I do. I feel sad for everything.
จริง ฉันเป็นตลอด มันรู้สึกเศร้า ทุกอย่างมันดาวไปหมดเลย
No, I don’t. I have a normal mood.
ไม่นะ ฉันปกติดี อารมณ์ปกติเลย
I’m in a bad mood and feel irritable as if I will be on my period soon.
ฉันอารมณ์ไม่ดีเลย รู้สึกหงุดหงิด เหมือนประจำเดือนจะมา
Don’t bother me. I’m on my period and get angry easily.
อย่าเพิ่งมากวนใจฉันนะ ประจำเดือนฉันมา ฉันหงุดหงิดง่าย
You’re my boyfriend. When I’m on my period, you have to take care of me because I’ll be very sensitive.
เธอเป็นแฟนฉันนะ เวลาที่ประจำเดือนฉันมา เธอต้องดูแลฉันเป็นพิเศษเลย เพราะฉันจะอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากๆ

You have to spoil me because I’m on my period (don’t offend).

เธอต้องตามใจฉันนะ เพราะฉันกำลังเป็นเมนส์ (อย่าขัดใจ)
When I’m on my period, I always want to eat pickled and sour stuff.
เวลาประจำเดือนฉันมา ฉันอยากกินของดอง ของเปรี้ยวตลอดเลย
I feel that I’ll be on my period soon. I want to eat sweets all the time.
ฉันรู้สึกว่าประจำเดือนกำลังจะมา ฉันอยากกินของหวานตลอดเลย

I don’t want to do anything when I’m menstruating.

วันที่ฉันมีประจำเดือน ฉันไม่อยากทำอะไรเลย
I sleep all day and do nothing because I’m on my period.
ฉันนอนทั้งวัน ไม่ทำอะไรเลย เพราะประจำเดือนฉันมา
I don’t think I can go because I’m on my period.
ฉันคงไปไม่ได้แล้วนะ เพราะประจำเดือนฉันมา

***หากคัดลอกคำศัพท์ของเราไปเผยแพร่ต่อ กรุณาให้เครดิต Pasa24.com ด้วยนะคะ

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ