ขอโทษ ภาษาอังกฤษ ใช้คำไหนได้บ้าง นอกจากคำว่า "Sorry"

Sorry นะคะ, Oh! sorry, I'm sorry

ในปัจจุบัน คำเหล่านี้ใช่ไหมคะ ที่เรามักใช้แทนคำว่า "ขอโทษ"

แต่ในภาษาอังกฤษ คำว่าขอโทษยังมีอีกหลายคำที่ใช้แทนกันได้ แต่ละโอกาส แต่ละบริบท จะใช้คำและประโยคไหนบ้างนั้น ไปดูกันเลยค่ะ

Pardon me ขอโทษนะครับ
I’m totally sorry. ขอโทษจริง ๆ นะครับ
I had that wrong. ผมเข้าใจผิดเอง
Excuse me! ขอโทษนะคะ
Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวนค่ะ
Sorry about that. ขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะคะ
It's my fault. มันเป็นความผิดของฉันเองค่ะ
Please forgive me.
ยกโทษให้ฉันด้วย

Please forgive me about that.

ได้โปรดให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Please don’t be mad at me. อย่าโกรธฉันเลย
I do apologize. ฉันขอโทษจริง ๆ
I apologize for being late. ฉันขอโทษที่มาสาย
I’m terribly sorry. ฉันขอโทษ(อย่างสุดซึ้ง)
My mistake ความผิดของฉันเอง
ความผิดฉันเอง จะใช้คำนี้ก็ได้ค่ะ (แบบไม่เป็นทางการ) >> My bad
I apologize for my mistake. ขอโทษสำหรับความผิด
I want to apologize. ฉันอยากจะขอโทษ
I’d like to apologize. ฉันขอโทษ
How careless of me. ฉันนี่มันสะเพร่าจริง ๆ (สะเพร่า หรือ ประมาท)
Please accept our sincerest apologies.
โปรดยอมรับคำขอโทษที่จริงใจจากเราด้วยค่ะ

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ