ประโยคที่ใช้เเล้วดูดี กว่าคำว่า "ไล่ออก"

We feel you'd be happier some plce else.
เรารู้สึกว่าคุณน่าจะมีความสุขในการทำงานกับที่อื่นมากกว่า
We're going to end our relationship at this time.
ครั้งนี้เราคงต้องจบความสัมพันธ์กันเเต่เพียงเท่านี้
We're going to allow you to pursue other career opportunities.
เราให้คุณออกไปตามหาโอกาสในหน้าที่การงานที่ดีกว่า
We're letting you go.
เรากำลังปล่อยคุณไป
We feel this job isn't right for you.
เรารู้สึกว่างานนี้มันยังไม่ใช่สำหรับคุณ
You don't fit our culture.
คุณเข้ากับวัฒนธรรมของเราไม่ได้
We're downsizing.
เรากำลังลดจำนวนพนักงาน
You're just not catching on.
งานนี้มันอาจจะยากไปสำหรับคุณ
By @TOPICANATIVE

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ