คำศัพท์เเละประโยคเกี่ยวกับสุขภาพเป็นภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เเละประโยคที่เกี่ยวกับสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ Health, Healthy Food

สุขภาพ หมายถึง การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทุกส่วนของร่างกาย
มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข
เราควรจะรักษาสุขภาพของเราให้ดีอยู่ตลอดเวลานะคะ
เพื่อจะได้มีจิตใจที่ดี ไม่คิดอคติและใช้ชีวิตกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุขค่ะ

ไหน.. วันนี้มีคำไหนบ้าง ลองไปอ่านกันได้เลยค่ะ

Health สุขภาพ

mental health สุขภาพจิต

be in poor health มีสุขภาพที่ไม่ไม่ดี

Cooking Oils น้ำมันทำอาหาร

Butter

เนย

Sugar

น้ำตาล

Bread

ขนมปัง

Cheese

ชีสหรือเนยแข็ง

Fruit

ผลไม้

Rice

ข้าว

Flour

แป้ง

Vegetable

ผัก

Meat เนื้อสัตว์

Cereal ธัญพืช

Eggs ไข่

Milk นม

Nuts ถั่ว

Eating healthy food is good for your health.

การกินอาหารมีประโยชน์ทำให้สุขภาพดี

You look better, did you lose weight?

เธอดูดีขึ้น น้ำหนักลดใช่มั้ยเนี้ย

How long have you been on a diet?

เธอลดน้ำหนักมานานเท่าไหร่แล้วหรอ

I’ve been on a diet for 5 months now.

ฉันลดน้ำหนักตอนนี้ก็ 5 เดือนแล้วล่ะ

I lost 10 kilograms so far.

ฉันลดได้ 10 กิโล

You look good now.

เธอดูดีแล้วตอนนี้