รวมคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ


รวมคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลต่าง ๆ

 1. Hot season ฤดูร้อน
 2. Cool season ฤดูหนาว
 3. Rainy season ฤดูฝน
 4. Summer ฤดูร้อน
 5. Rainy/wet season ฤดูฝน
 6. Winter ฤดูหนาว
 7. Dry season ฤดูแล้ง
 8. Autumn ฤดูใบไม้ร่วง
 9. Summer ฤดูร้อน
 10. Sweltering ร้อนระอุ
 11. Warm อบอุ่น
 12. Sunny แดดจัด
 13. Summer ฤดูร้อน
 14. Sultry ร้อนอบอ้าว
 15. Sun ดวงอาทิตย์
 16. Tropical storm พายุโซนร้อน
 17. Rainy/wet season ฤดูฝน
 18. Showery ฝนตกโปรยปราย
 19. Rainy ฝนตก
 20. Drizzly ปรอยๆ
 21. Isolated rain ฝนตกบางพื้นที่
 22. Light rain น้ำฝนเล็กน้อย
 23. Thunderbolt ฟ้าผ่า
 24. Moderate rain น้ำฝนปานกลาง
 25. Widely scattered rain ฝนตกกระจาย
 26. Widespread rain ฝนตกทั่วไป
 27. Rain shadow เขตเงาฝน,มีฝนตกน้อย
 28. Rainbow สายรุ้ง
 29. Rainy season ฤดูฝน
 30. Thunder ฟ้าร้อง
 31. Thunderstorm พายุฝนฟ้าคะนอง
 32. Dew น้ำค้าง
 33. Downpour ฝนตกหนักมาก
 34. Flood น้ำท่วม
 35. Humid ชื้น
 36. Twister พายุหมุน
 37. Whirlwind ลมหมุน
 38. Stormy มีพายุ
 39. Breezy มีลมอ่อน
 40. Windy ลมแรง
 41. Winter ฤดูหนาว
 42. Frosty ที่หนาวจัด
 43. Snow หิมะ
 44. Winter ฤดูหนาว
 45. Cold หนาว
 46. Freezing เย็น
 47. Cool เย็น
 48. Icy เย็นฉ่ำ
 49. Fresh wind ลมหนาวที่พัดค่อนข้างแรง
 50. Twister พายุหมุน
 51. Whirlwind ลมหมุน
 52. Cloudy มีเมฆมาก
 53. Foggy เต็มไปด้วยหมอก
 54. Fog หมอก
 55. Hazy สลัว,เป็นหมอก
 56. Haze หมอกควัน
 57. Misty มีหมอก

ขอบคุณที่มาคำศัพท์จาก: www.chulagradeuptutor. com

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

 1. อัปโหลดเนื้อหา
 2. เลือกภาษาและบริการ
 3. เลือกตัวเลือกการแปล
 4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
 5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ