คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "บอกเส้นทาง"


หากพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือมีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศ แนะนำให้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการถามเส้นทางไว้นิดหนึ่งนะคะ แน่นอนเลยว่า เมื่อไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่รู้เส้นทางไปสถานที่ต่าง ๆ เลย เราจำเป็นต้องมีการสนทนาเพื่อสอบถามเส้นทางอย่างแน่นอน เช่น ทางไปห้องน้ำ ทางไปร้านอาหาร ทางไปพิพิธภัณฑ์ และอื่น ๆ
วันนี้ได้รวมคำศัพท์และประโยดเกี่ยวกับการถามและบอกเส้นทางมาฝากทุกคนค่ะ
ลองอ่านและนำไปปรับใช้ได้เลยนะคะ

Could you please tell me how to get to ...
ช่วยบอกทางไป ... หน่อยค่ะ
Excuse me. Could you please tell me where the ...
ขอโทษนะคะ ช่วยบอกทางไป ... ได้ไหมคะ

Far... ไกล
Next to...-ถัดจาก
Between... อยู่ระหว่าง
At the end (of)... สุดทางของ...
Go along... เดินไปตาม...
Cross... ข้าม
Around the corner อยู่ตรงหัวมุม
At the roundabout ตรงวงเวียน
Turn left. เลี้ยวซ้าย
Turn right. เลี้ยวขวา
Right side ฝั่งขวา
Left side ฝั่งซ้าย
In front of... ด้านหน้าของ
Opposite... ตรงกันข้ามกับ
Close to ใกล้กับ
Near... ใกล้
Junction สามแยก
Intersection สี่แยก
Follow me, please.
ตามฉันมา
This way, please.
ทางนี้ค่ะ
Go past the cinema.
เลยโรงหนังไป
Go straight on/ahead.
ตรงไปข้างหน้า
Cross the river.
ข้ามแม่น้ำไป
Turn left at the crossroads.
เลี้ยวซ้ายที่ทางแยก
Just before school.
ก่อนถึงโรงเรียน
Cross over the expressway.
ข้ามทางด่วนไป
Walk for...minutes.
เดินไป...นาที
It's no the left/right.
มันอยู่ทางด้านซ้าย/ขวา
Go over the bridge.
ข้ามสะพาน
Go under the bridge.
ลอดใต้สะพาน
Go through this tunnel.
ผ่านอุโมงค์นี้ไป
Walk for two blocks.
เดินไปสองช่วงตึก
Go downstairs.
ลงไปข้างล่าง
It's directly opposite the mall.
มันอยู่ตรงข้ามกับห้างพอดี
It's next door to the restaurant.
มันอยู่ติดกับร้านอาหาร
Walk over the footbridge.
เดินข้ามสะพานลอยไป
Go down the street.
เดินตามถนนเส้นนี้ลงไป
Next to school
ติดกับโรงเรียน
It's behind you.
มันอยู่ข้างหลังคุณ
It's a mile away.
ห่างออกไปหนึ่งไมล์
Go along the main road.
ไปตามถนนใหญ่
Behind the parking lot.
หลังลานจอดรถ
Go down the hill.
ลงเขาไป
Go up the hill.
ขึ้นไปบนเนินเขา
Take a shortcut.
ใช้ทางลัด
I live near the forest.
ฉันอาศัยอยู่ใกล้ป่า
You’re going to the wrong way.
คุณกำลังไปผิดทาง
I will show you.
ฉันจะพาคุณไป

Cr. Kru Whan English on Air

สั่งประเมินราคางานแปล ฟรี!

อัปโหลดเนื้อหา ● เลือกภาษาและบริการ ● กำหนดระยะเวลา ● รายละเอียดงานแปล ● เสร็จสิ้น

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ