"บอกลา" ในภาษาอังกฤษ ใช้ประโยคไหนบ้าง? Way to say "Good Bye"


ก่อนการจากลา ก่อนหน้านั้นแสดงว่าได้พบกันแล้ว เมื่อถึงเวลาต้องจากกัน

ในภาษาอังกฤษจะใช้ประโยคไหนได้บ้าง นอกจากคำว่า

See you again และ Bye Bye
ลองฝึกพูด ฝึกออกเสียงและ note เอาไว้ใช้กันนะคะ


Until the next time.
แล้วเจอกันคราวหน้านะ
See you later.
ไว้เจอกันใหม่นะ
See you soon.
แล้วเจอกันเร็วๆนี้

See you around.

แล้วเจอกัน (แถวๆนี้แหละ)
I’ll see you sometime.
หวังว่าจะได้พบคุณอีก
See you tomorrow.
แล้วพบกันพรุ่งนี้
See you then.
แล้วเจอกันเวลานั้น
Catch you later.
ไว้คุยกันนะ
Speak to you then.
ไว้พูดกันครั้งหน้า
I have to go now.
ฉันต้องไปแล้วนะ
It’s time to go.
ได้เวลากลับแล้ว
Take care.
ดูแลตัวเองด้วยนะ

Take care of yourself.

รักษาตัวด้วย
See you again.
แล้วพบกันใหม่

Good bye! ลาก่อน

Bye! ลาก่อน

สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ