คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) หรือ โรคโควิด 19 (COVID-19)

“เชื้อไวรัสโคโรน่า”🚷 (Coronavirus)
การระบาดโรคนี้ค่อนข้างง่าย​นะคะ
เพราะติดต่อผ่านการหายใจ​ และการสัมผัส
ผ่านสารคัดหลั่งไม่ว่าจะเป็นฝอยละอองต่างๆ​
ที่มาจากร่างกายของผู้ติดเชื้อ
.
สำหรับเชื้อไวรัสชนิดนี้
เป็นไวรัสที่มีการแปลรหัสพันธุกรรม
เพื่อให้เข้ากับสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่
จึงเป็นที่มาของการติดต่อ
จากสัตว์สู่คน​ และคนสู่คนค่ะ
.
วิธีการป้องกันที่เราสามารถทำได้ทั่วไปคือ
กินอาหารสุกเท่านั้น ไม่กินอาหารดิบ​
และกินของที่ร้อน​ ใช้ช้อนกลาง​ ล้างมือบ่อย​ ๆนะคะ
จะสามารถป้องกันการระบาดของโรคนี้ได้ในระดับหนึ่ง​ค่ะ
รวมไปถึงการใส่หน้ากากอนามัยในที่ที่มีผู้คนแออัดด้วยนะคะ


Coronavirus คือ “ชื่อของไวรัส” หรือ Coronavirus disease starting in 2019
ก็คือ Covid-19 โดยได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
WHO คือ “องค์การอนามัยโลก”
(ย่อมาจาก World Health Organization)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของทุกคนบนโลก
Work From Home (WHF) คือ การทำงานจากที่บ้าน
โดยใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก เป็นหนึ่งในช่องทาง Social Distancing เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อ

COVID-19
CO ย่อมาจาก Corona
VIย่อมาจาก Virus
D ย่อมาจาก Disease
19 ย่อมาจาก 2019

-----------------------

pandemic การระบาดที่แพร่กระจายในวงกว้างไปทั่วโลก
communicable disease โรคติดต่อ
symptoms อาการ
disease โรค
infect ติดเชื้อ
pandemic การระบาดของโรค
contamination การปนเปื้อน
fever ไข้
quarantine การกักตัว
Home Quarantine กักตัวเองที่บ้าน
incubation period ระยะฟักตัว
avoid หลีกเลี่ยง
hand sanitizer เจลล้างมือ
spread แพร่กระจาย
droplets ละอองน้ำลาย
patient ผู้ป่วย
spreader ผู้แพร่กระจาย
surgical mask หน้ากากอนามัย
self-monitoring การสังเกตอาการตัวเอง
Close contact ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
transmission การแพร่เชื้อ
prevent ป้องกัน
protect ปกป้อง
social distancing การเว้นระยะห่างจากสังคมขอบคุณบทความดี ๆ จาก

FB: รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสาร รับแปลงาน พร้อมตรวจภาษา


https://www.facebook.com/pawanotranslation/


สั่งงานแปล

  1. อัปโหลดเนื้อหา
  2. เลือกภาษาและบริการ
  3. เลือกตัวเลือกการแปล
  4. เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม
  5. เสร็จสิ้น
อัปโหลดต้นฉบับ
อัปโหลดไฟล์ หรือพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปลในระบบสั่งงาน
เลือกไฟล์งานที่ต้องการแปลภาษา รองรับไฟล์ทุกประเภท สามารถอัปโหลดได้มากกว่าหนึ่งไฟล์
อัปโหลดไฟล์ต้นฉบับ
การอัปโหลดไฟล์ หรือ แปลข้อความสั้น สามารถเลือกได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติม
คุณสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการแปล หรือทําการคัดลอกจากช่องทางอื่นๆ
ขั้นตอน 1 จาก 4
เลือกบริการและภาษา
เลือกประเภทบริการ ภาษาต้นทางและภาษาปลายทาง
บริการ *
ภาษาต้นทาง *
ภาษาปลายทาง*
ขั้นตอน 2 จาก 4
กำหนดระยะเวลา
ระยะเวลาในการเปิดเสนอราคาและระยะเวลาที่ต้องการงานแปล
ระยะเวลาเปิดเสนอราคา *
คุณต้องการงานแปลภายในกี่วัน
หลังยืนยันการชําระค่าบริการ

ขั้นตอน 3 จาก 4
ความต้องการเพิ่มเติม
แจ้งรายละเอียดหรือความต้องการอื่น ๆ เพิ่มเติมให้นักแปลทราบ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
ขั้นตอน 4 จาก 4
กำลังดำเนินการ